Thực trạng áp dụng pháp luật thuế nhập khẩu tại công ty TNHH IPC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG ĐỀ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THUẾ NHẬP KHẨU. 3

I. Khái quát chung về thuế nhập khẩu. 3

1. Khái niệm và vai trò của thuế nhập khẩu. 3

2. Tác động của thuế nhập khẩu đối với nền kinh tế quốc dân. 6

II. Pháp luật Việt Nam về thuế nhập khẩu. 7

1. Sự cần thiết phải ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 7

2. Những điểm khác biệt về thuế nhập khẩu trong Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2005 so với Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 1998. 9

3. Nội dung pháp luật thuế nhập khẩu. 13

III. Những cam kết quốc tế của Việt Nam về thuế nhập khẩu. 22

1. Cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu trong khuôn khổ hiệp định thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (CEPT). 22

2. Cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại-Việt Nam Hoa Kỳ. 25

3. Cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu trong khuôn khổ WTO. 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH IPC 30

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH IPC. 30

1. Quá trình hình thành và phát triển 30

2. Chức năng, nhiệm vụ. 31

3. Cơ cấu tổ chức. 32

4. Các nguồn lực của công ty. 35

4.1. Vốn. 35

4.2. Công nghệ: 36

4.3. Lao động. 38

5. Những kết quả đạt được và phương hướng trong thời gian tới. 40

5.1 . Những kết quả đạt được. 40

5.2. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới. 46

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY 47

1. Thực thi pháp luật thuế nhập khẩu ở Việt Nam. 47

1.1. Vấn đề áp dụng pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 47

1.2. Vấn đề thực hiện các cam kết. 50

2. Thực trạng thực hiện pháp luật thuế nhập khẩu tại công ty 55

2.1. Nghiệp vụ nhập khẩu thép tại công ty TNHH IPC. 55

2.2. Danh mục các mặt hàng chịu thuế nhập khẩu của công ty. 60

2.3. Vấn đề kê khai thuế nhập khẩu. 62

2.4. Vấn đề xác định giá tính thuế tại công ty. 63

2.5. Về thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hang chủ yếu của công ty. 65

2.6. Vấn đề miễn, hoàn thuế nhập khẩu. 65

2.7. Tình hình nộp thuế nhập khẩu tại công ty TNHH IPC. 66

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THUẾ NHẬP KHẨU 69

I. Những bất cập trong pháp luật thuế nhập khẩu và thực thi pháp luật thuế nhập khẩu 69

1. Những bất cập từ phía Nhà nước. 69

2. Phía công ty TNHH IPC 76

II. Giải pháp đối với công ty TNHH IPC. 78

1. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực. 79

2. Giải pháp về huy động vốn. 79

3. Giải pháp về hoạt động thị trường. 80

4. Giải pháp vận dụng chính sách giá linh hoạt. 80

5. Giải pháp về tìm kiếm thị trường xuất khẩu. 81

6. Giải pháp vận động hành lang trong thương mại quốc tế (lobby). 81

7. Giải pháp tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. 83

8. Giải pháp nhằm tránh các vụ kiện thương mại. 83

III. Kiến nghị đối với cơ quan hải quan. 84

1. Tổ chức bộ máy cán bộ thu thuế nhập khẩu. 84

2. Hiện đại hoá ngành hải quan trước yêu cầu hội nhập. 85

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát. 85

IV. Một số kiến nghị với nhà nước nhằm hoàn thiện pháp luật thuế nhập khẩu. 86

1. Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện pháp luật thuế nhập khẩu. 86

2. Một số kiến nghị với nhà nước nhằm hoàn thiện pháp luật thuế nhập khẩu. 89

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY