Thực tập môi giới bất động sản tại công ty cổ phần bất động sản Hà nội

MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ HỌC VIÊN 1II. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1A. BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY 21. Các chi nhánh và công ty thành viên 21.1 Chi nhánh Lạng Sơn 22.1. Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Lợi 3B. MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 41. Mục tiêu 42. Chiến lược kinh doanh 5C. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 5III. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 6IV. KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 7A. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin 7B. Kỹ năng giao dịch với khách hàng 161. Kỹ năng giao dịch trực tiếp 162. Kỹ năng thư thoại 18C. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 19V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 241. Tình hình hoạt động của các văn phòng môi giới bất động sản hiện nay 242. Giải pháp 26

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU ĐÔI NÉT VỀ HỌC VIÊN 1

II. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1

A. BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY 2

1. Các chi nhánh và công ty thành viên 2

1.1 Chi nhánh Lạng Sơn 2

2.1. Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Lợi 3

B. MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4

1. Mục tiêu 4

2. Chiến lược kinh doanh 5

C. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 5

III. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 6

IV. KỸ NĂNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 7

A. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin 7

B. Kỹ năng giao dịch với khách hàng 16

1. Kỹ năng giao dịch trực tiếp 16

2. Kỹ năng thư thoại 18

C. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 19

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 24

1. Tình hình hoạt động của các văn phòng môi giới bất động sản hiện nay 24

2. Giải pháp 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY