Thực hiện hợp đồng và các phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

LỜI NÓI ĐẦU 04

CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ 07

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 07

1. Các khái niệm về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 08

2. Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 09

3. Những nội dung chủ yếu của hợp đồng 09

4. Luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 13

4.1. Điều ước quốc tế 13

4.2. Tập quán thương mại quốc tế 13

4.3. Tiền lệ pháp (án lệ) về thương mại 13

4.4. Luật quốc gia 14

5. Điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế: 14

5.1. Điều kiện tên hàng: 14

5.2. Điều kiện phẩm chất. 14

5.3. Điều kiện số lượng 15

5.4. Điều kiện bao bì 15

5.5. Điều kiện về giá cả 15

5.6. Điều khoản giao hàng 15

5.7. Điều kiện thanh toán 15

5.8. Bảo hiểm và khiếu nại. 16

5.9. Điều kiện về trương hợp miễn trách. 16

5.10. Điều kiện trọng tài. 17

II. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 18

1. Ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế 18

1.1. Khâu chào hàng: 18

1.2. Khâu chấp nhận chào hàng: 19

1.3. Khâu ký kết hợp đồng 21

1.4. Một số lưu ý 23

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hoá

quốc tế 24

2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên bán 24

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên mua 26

3. Tranh chấp trong thương mại quốc tế: 27

3.1. Giải quyết tranh chấp 27

4. Phương thức giải quyết tranh chấp 28

4.1. Điều khoản liên quan đến giải quyết tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế .28

4.2. Phương thức giải quyết tranh chấp 29

4.2.1. Thương lượng trực tiếp giữa các bên tranh chấp 29

4.2.2. Hoà giải các tranh chấp thương mại quốc tế 31

4.2.3. Giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài 32

4.2.4. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại toà án 41

5. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo Công ước Viên 46

5.1. Tiếp tục thực hiện hợp đồng thực sự: 46

5.2. Bồi thường thiệt hại 47

5.3. Huỷ hợp đồng 47

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU VALVE TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 49

I. Tổng quan về công ty 49

1. Giới thiệu về công ty: 49

2. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty: 50

II. TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ THỰC TIỄN KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU VALVE CỦA CÔNG TY 48

1. Tình hình kinh doanh của công ty 54

1.1. Tình hình nhập khẩu hàng hoá của công ty 55

1.2. Hoạt động mua bán sản phẩm và kết quả kinh doanh của công ty 62

2. Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu Valve của công ty 66

III. THỰC TIỄN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI CÔNG TY 66

1. Về thương hiệu 67

2. Về chất lượng chủng loại 67

3. Về Công ty 67

4. Điều chỉnh giá 68

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2007 69

I.ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT 69

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2007 70

III. CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ. 71

1. Nghiên cứu môi trường tiếp thị quốc tế .71

2. Quyết định vươn ra thị trường nước ngoài . . 71

3. Quyết định thị trường sẽ xâm nhập .72

4. Quyết định cách thức xâm nhập thị trường . 72

5. Quyết định cơ cấu bộ phận tiếp thị .73

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG TY 74

1. Khuyến khích nhân tài vào làm việc tại công ty . .74

2. Chương trình đào tạo (quản lý doanh nghiệp, kỹ năng tiếp thị ) . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY