Thực hành với Dreamweaver 8

DocType là 1 phần khai báo ở đầu 1 Trang HTML nhằm xác định DTD ( Document Type Definition ) đang được sử dụng cho File .Các trình duyệt Web sử dụng phần khai báo DocType để xác định cách trang được kết xuất như thế nào . Mặc định Dreamweaver chèn Doctype XHTML 1.0Transitional và mã mà nó tạo nhất quán với chuẩn đó.(H6).

DocType là 1 phần khai báo ở đầu 1 Trang HTML nhằm xác định DTD

( Document Type Definition ) đang được sử dụng cho File .

Các trình duyệt Web sử dụng phần khai báo DocType để xác định cách trang được kết xuất như thế nào . Mặc định Dreamweaver chèn Doctype XHTML 1.0Transitional và mã mà nó tạo nhất quán với chuẩn đó.(H6).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY