Thực hành cài đặt hệ điều hành Linux + Boot Loader

GRUB là trình khởi động máy tính – nó có nhiệm vụ tải nhân và khởi động hệ thống Linuxcũng như một số hệ điều hành khác: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, GNU HURD, DOS, Windows95, 98, Me, NT, 2000 và XP.Năm 1995, Erich Bole y thiết kế GRUB. Năm 1999, Gordon Matzigkeit và Yoshinori K.Okuji kế thừa GRUB thành gói phần mềm GNU chính thức.• GRUB hỗ trợ nhiều hệ điều hành – bằng cách khởi động trực tiếp nhân hệ điều hành hoặc bằngcách nạp chuỗi (chain-loading).• GRUB hỗ trợ nhiều hệ thống tập tin: BSD FFS, DOS FAT16 và FAT32, Minix fs, Linux ext2fs vàext3fs, ReiserFS, JSF, XFS, và VSTa fs.• GRUB cung cấp giao diện dòng lệnh linh hoạt lẫn giao diện t hực đơn, đồng thời cũng hỗ trợ tậptin cấu hình.

GRUB là trình khởi động máy tính – nó có nhiệm vụ tải nhân và khởi động hệ thống Linux

cũng như một số hệ điều hành khác: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, GNU HURD, DOS, Windows

95, 98, Me, NT, 2000 và XP.

Năm 1995, Erich Bole y thiết kế GRUB. Năm 1999, Gordon Matzigkeit và Yoshinori K.

Okuji kế thừa GRUB thành gói phần mềm GNU chính thức.

• GRUB hỗ trợ nhiều hệ điều hành – bằng cách khởi động trực tiếp nhân hệ điều hành hoặc bằng

cách nạp chuỗi (chain-loading).

• GRUB hỗ trợ nhiều hệ thống tập tin: BSD FFS, DOS FAT16 và FAT32, Minix fs, Linux ext2fs và

ext3fs, ReiserFS, JSF, XFS, và VSTa fs.

• GRUB cung cấp giao diện dòng lệnh linh hoạt lẫn giao diện t hực đơn, đồng thời cũng hỗ trợ tập

tin cấu hình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY