Thu hồi đất và vai trò của vốn con người đối với sinh kế của hộ gia đình nông thôn thành phố Cần Thơ

Chuyển đổi nghề nghiệp là một vấn đề rất khó khăn đối với

người dân. Vì vậy, cần đầu tư cho giáo dục, dạy nghề cho thế hệ trẻ

để họ có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để tham gia thị trường

lao động phi nông nghiệp

CHƯƠNG 6: VAI TRÒ CỦA VỐN CON NGƯỜI TRONG

VIỆC HÌNH THÀNH CÁC CHIẾN LƯỢC SINH KẾ VÀ ẢNH

HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ SINH KẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH

NÔNG THÔN TRONG TÌNH HUỐNG TỔN THƯƠNG

6.1 Sự thay đổi về nghề nghiệp của các thành viên trong hộ gia đình

Có sự khác biệt về nghề nghiệp của hai nhóm hộ gia đình bị

thu hồi đất nhưng không có sự thay đổi đáng kể về nghề nghiệp của

mỗi nhóm qua hai giai đoạn trước và sau khi thu hồi đất.

6.2 Vai trò của vốn con người trong việc hình thành các chiến

lược sinh kế của hộ gia đình

Từ phân tích mô tả các tài sản sinh kế của bốn nhóm nghề

tạo ra thu nhập chính của hộ ta thấy: các hộ gia đình có thu nhập từ

việc làm hưởng lương cố định có thu nhập bình quân đầu

người/tháng và học vấn cao nhất, các hộ gia đình có thu nhập từ công

việc tự kinh doanh thu nhập bình quân đầu người/tháng và học vấn

đứng thứ hai, cao hơn cao hơn nhóm hộ làm ruộng và làm thuê. Nh

vậy, sự lựa chọn nghề nghiệp có liên quan mật thiết đến trình độ học

vấn của các thành viên trong hộ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY