Thiết lập mạng wifi chia sẻ LAN và internet không cần acsess point

8. Trong Network key gõ chìa khóa bảo mật vô dùng ASCII hoặc kí tựhexadecimal. Kí tựASCII có thểchứa chữcái, sốhoặc biểu tuợng trong khi hexa chỉchứa sốtừ0-9 và chữtừA đền F. Lưu í: nếu bạn chọn chế độbảo mật WEP, chìa khóa sẽphải là 5 kí tựASCII hoặc 10 kí tựhexa cho mức bảo mật 64 bit và 13 ASCII hoặc 26 hexa cho mức bảo mật 128 bít. Vd: 12345 ( 5 kí tựASCII) hoặc ABC123EF45 ( 10 kí tựhexa) cho mức mã hóa 64 bít. 9. Trong Confirm network key gõ lại chìa khóa 10. Click OK trong cửa sổWireless network properties đểlưu lại thay đổi. 11. Click OK trong cửa sổWireless Network Connection properties đểlưu lại những thay đổi.

8. Trong Network key gõ chìa khóa bảo mật vô dùng ASCII hoặc kí tựhexadecimal.

Kí tựASCII có thểchứa chữcái, sốhoặc biểu tuợng trong khi hexa chỉchứa sốtừ0-9 và chữtừA đền F.

Lưu í: nếu bạn chọn chế độbảo mật WEP, chìa khóa sẽphải là 5 kí tựASCII hoặc 10 kí tựhexa cho mức

bảo mật 64 bit và 13 ASCII hoặc 26 hexa cho mức bảo mật 128 bít.

Vd: 12345 ( 5 kí tựASCII) hoặc ABC123EF45 ( 10 kí tựhexa) cho mức mã hóa 64 bít.

9. Trong Confirm network key gõ lại chìa khóa

10. Click OK trong cửa sổWireless network properties đểlưu lại thay đổi.

11. Click OK trong cửa sổWireless Network Connection properties đểlưu lại những thay đổi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY