Thiết kế tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học lớp 10 trung học phổ thông chuyên

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị, biểu đồ

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 4

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 4

1.2. Tính cấp thiết của việc phát hiện, tuyển chọn và BDHSGHH . 5

1.3. Học sinh giỏi . 6

1.3.1. Quan niệm về học sinh giỏi . 6

1.3.2. Năng khiếu của HS trong học tập môn Hoá học. 6

1.3.3. Những phẩm chất và năng lực cần có của một HSGHH . 7

1.3.4. Dấu hiệu nhận biết học sinh giỏi. 8

1.4. Bài tập hóa học . 8

1.4.1. Khái niệm bài tập hóa học . 8

1.4.2. Tác dụng của bài tập hóa học. 8

1.4.3. Phân loại bài tập hóa học . 9

1.5. Tự học . 10

1.5.1. Khái niệm tự học. 10

1.5.2. Các hình thức tự học . 10

1.5.3. Chu trình tự học của học sinh . 11

1.5.4. Vai trò tự học . 11

1.6. Thực trạng việc dạy và học hóa học ở các trường THPT chuyên . 12

1.6.1. Mục đích điều tra . 12

1.6.2. Đối tượng và phương pháp điều tra . 12

1.6.3. Kết quả điều tra. 13

Tóm tắt chương 1 . 24

Chương 2: THIẾT KẾ TÀI LIỆU BDHSGHH LỚP 10 THPT CHUYÊN . 26

2.1. Chương trình hóa học lớp 10 THPT chuyên . 26

2.1.1. Cấu tạo nguyên tử . 26

2.1.2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Định luật tuần hoàn. 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY