Thiết kế phân xưởng sản xuất VA từ C2H4

Trang

Phần I : Mở đầu . 2

Phần II : Tổng quan lý thuyết . 3

A Giới thiệu nguyên liệu và sản phẩm

I Giới thiệu về nguyên liệu etylen . 3

1 Tính chất vật lý . 3

2 Tính chất hóa học . 3

3 Phương pháp điều chế etylen . 4

II Giới thiệu về nguyên liệu axít acetic

1 Tính chất vật lý . 4

2 Tính chất hóa học . 5

3 Các phương pháp sản xuất axít acetic 6

III Giới thiệu về sản phẩm vinyl acetat

1 Tính chất vật lý . 10

2 Tính chất hóa học . 11

3 Tình hình sản xuất và ứng dụng . 13

B Các công nghệ tổng hợp vinyl acetat

I Quá trình tổng hợp VA từ C2H4 và CH3COOH 15

1 Tiến hành trong pha lỏng . 16

2 Tiến hành trong pha hơi 17

II Quá trình tổng hợp VA từ C2H2 và CH3COOH 23

1 Tiến hành trong pha lỏng . 23

2 Tiến hành trong pha hơi . 23

III Các phương pháp khác . 28

1 Phản ứng của anhydric acetic và acetaldehit . 28

2 Cacbonyl hóa của metyl acetat . 28

3 Nhiệt phân etylen glycol diacetat . 29

IV Đánh giá ưu nhược điểm của các quá trình

1 ưu điểm 29

2 Nhược điểm . 29

3 Kết luận . 29

Phần III : Tính toán

A. Tính cân bằng vật chất . 30

B. Tính cân bằng nhiệt lượng . 40

Phần IV: kết luận . 47

Tài liệu tham khảo . 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY