Thiết kế nhà làm việc liên cơ quan - TP Hạ Long - Quảng Ninh

199

Phần I .2

KIẾN TRÚC.2

Nhiệm vụ đƣợc giao .2

1/ Tìm hiểu thiết kế kiến trúc có sẵn.2

2/ Thiết kế theo phƣơng án KT đƣợc giao.2

Bản vẽ kèm theo:.2

1 bản mặt đứng công trình .2

2 bản mặt bằng công trình.2

1 bản mặt cắt công trình.2

I. Giới thiệu về công trình:.3

II. Giải pháp kiến trúc.4

III. Giải pháp quy hoạch .5

IV. Các giải pháp kỹ thuật khác.5

Phần. II .7

KẾT CẤU .8

Giáo viên hƣớng dẫn : GVC-THS Lại Văn Thành.8

Nhiệm vụ đƣợc giao .8

1/ Thiết kế cầu thang bộ.8

2/ Tính sàn toàn khối có dầm.8

3/ Thiết kế khung ngang BTCT trục 3.8

5/ Tính móng trục 3 .8

Bản vẽ kèm theo:.8

CHƢƠNG I.8

GIẢI PHÁP KẾT CẤU VÀ XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG .9

I. Giải pháp kết cấu .9

II. Tải trọng thẳng đứng lên sàn.12

III. Sơ bộ chọn kích thƣớc tiết diện.15

IV. Phân phối tải trọng đứng lên khung trục 3.18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY