Thiết kế mạng máy tính - Packet Tracer

MỤC LỤC MỤC LỤC. 1PACKET TRACER . 2I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH. . 2II. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH . 5III. NHỮNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CƠBẢN. . 61. Logical workspace- không gian làm việc ởmức logic. . 62. Physical workspace – Không gian làm việc ởmức vật lý. . 9IV. CÁC CHẾ ĐỘXỬLÝ . . 131. Real-time . . 142. Simulation mode . 17V. ACTIVITY WIZARD. 23VI. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT KẾT NỐI WIRELESS. 31

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 1

PACKET TRACER . 2

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH. . 2

II. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH . 5

III. NHỮNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CƠBẢN. . 6

1. Logical workspace- không gian làm việc ởmức logic. . 6

2. Physical workspace – Không gian làm việc ởmức vật lý. . 9

IV. CÁC CHẾ ĐỘXỬLÝ . . 13

1. Real-time . . 14

2. Simulation mode . 17

V. ACTIVITY WIZARD. 23

VI. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT KẾT NỐI WIRELESS. 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY