Thiết kế lò nung liên tục để nung thép cán

Chương 1 Tính toán sực cháy của nhiên liệu 2

1.1 Các số liệu ban đầu 2

1.2 Tính toán sự cháy của nhiên liệu 2

1.2.1 Tính nhiệt tri thấp của nhiên liệu 2

1.2.2 Chọn hệ số tiêu hao không khí n 2

1.2.3 Bảng tính toán sự cháy của nhiên liệu 2

1.2.4 Bảng cân bằng khối lượng 4

1.2.5 Khối lượng của sản phẩm cháy 4

1.2.6 Nhiệt độ cháy của nhiên liệu 5

Chương 2 Tính thời gian nung kim loại 7

2.1 Các số liệu ban đầu 7

2.2 Tính thời gian nung 8

2.2.1 Chọn giản đồ nung 8

2.2.2 Tính thời gian nung 9

2.2.3 Tính thời gian nung phôi trong vùng sấy 10

2.2.4 Tính thời gian nung phôi trong vùng nung 15

2.2.5 Tính thời gian nung phôi trong vùng đồng nhiệt 19 2.3 Tổng thời gian nung phôi trong lò 21

2.4 Xác định chiều dài của lò 21

2.4.1 Chiều dài vùng sấy 21

2.4.2 Chiều dài vùng nung 21

2.4.3 Chiều dài vùng đồng nhiệt 21

2.4.4 Chiều dài thực tế của lò 21

2.5 Các kết quả tính toán 22

Chương 3 Tính cân bằng nhiệt xác định lượng dầu tiêu hao 23

3.1 Cấu trúc lò 23

3.1.1 Kích thước nội hình lò 23

3.1.2 Chọn vật liệu và kích thước thể xây lò 23

3.1.3 Kích thước ngoại hình lò 24

3.2 Tính cân bằng nhiệt 25

3.2.1 Các khoản thu nhiệt lượng 25

3.2.2 Các khoản chi nhiệt lượng 26

3.3 Tính lượng tiêu hao dầu FO và các thông số nhiệt 35

3.3.1 Lượng tiêu hao dầu FO 35 3.3.2 Bảng cân bằng nhiệt 36

3.3.3 Xuất tiêu hao nhiên liệu tiêu chuẩn 36

3.3.4 Hệ số sử dụng nhiên liệu có ích 36 3.3.5 Hệ số sử dụng nhiệt có ích 38 3.3.6 Hệ số sử dụng nhiệt của lò 38

3.4 Các kết quả tính toán nhiệt của lò 38

Chương 4 Tính toán mỏ phun dầu Fo 39

4.1 Các số liệu ban đầu 39

4.2 Lựa chọn kiểu mỏ phun 39

4.3 Tính các kích thước cơ bản của mỏ phun 39

4.3.1 Tính các kích thước cơ bản của mỏ phun 39

4.3.2 Tính kích thước của mỏ phun 40

4.4 Các kết quả tính toán về kích thướ của mỏ phun 41

Chương 5 Tính toán cơ học của chất khí 42

5.1 Các số liệu ban đầu 42 5.2 Tính hệ thống thoát khói phần kênh khói và cống khói 42

5.2.1 Tính kích thước cống khói và kênh khói 42

5.2.2 Tính tổn thất áp suất trên đường dẫn khói lò 44

5.3 Tính kích thước ống khói 50

5.3.2 Tính toán các thông số khác 50

5.3.3 Chiều cao thực tế của ống khói 51

5.4 Tính toán và chọn quạt cấp gió cho lò 52

5.4.1 Tính toán các thông sôa cơ bản 52

5.4.2 Chọn quạt gió 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY