Thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU .1

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.5

1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .5

1.1.1 Những nghiên cứu về dạy học tình huống trên thế giới .5

1.1.2 Những nghiên cứu về dạy học tình huống ở Việt Nam.6

1.2 Đổi mới phương pháp dạy học.11

1.2.1 Khái niệm đổi mới phương pháp dạy học .11

1.2.2 Mục đích đổi mới phương pháp dạy học .12

1.2.3 Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học .14

1.2.4 Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay .18

1.3 Tình huống dạy học.19

1.3.1 Khái niệm tình huống dạy học .19

1.3.2 Phân loại tình huống dạy học .20

1.3.3 Yêu cầu của một tình huống dạy học .22

1.3.4 Cấu trúc tình huống dạy học.23

1.3.5 Các cấp độ của tình huống dạy học .23

1.3.6 Tiêu chuẩn của một tình huống tốt .24

1.4 Dạy học tình huống .24

1.4.1 Khái niệm dạy học tình huống.24

1.4.2 Ưu điểm của dạy học tình huống.25

1.4.3 Nhược điểm của dạy học tình huống.27

1.4.4 Cơ hội của dạy học tình huống.27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY