Luận Văn Thị Trường Chứng Khoán

Nghề môi giới chứng khoán

Nghề môi giới chứng khoán


Một trong những nguyên tắc căn bản vận hành thịtrường chứng khoán là nguyên tắc trung gian, thểhiện rõ nét nhất với vai trò và hoạt động của các nhà môi giới. Các nhà môi giới là những đại diện thu xếp giao dịch cho khách hàng và hưởng hoa hồng. Người môi giới không mua bán chứng khoán cho mình, học ...


Luận văn Xây dựng mô hình chứng khoán hóa các khoản nợ trong quá trình tái cơ cấu và lành mạnh hóa tài chính của hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm điểm nghiên cứu)

Luận văn Xây dựng mô hình chứng khoán hóa các khoản nợ trong quá trình tái cơ cấu và lành mạnh hóa tài chính của hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm điểm nghiên cứu)


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHỨNG KHOÁN HOÁ CÁC KHOẢN NỢ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠII. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ chứng khoán hoá các khoản nợ1. Khái niệm chứng khoán hoá2. Đặc tính các loại tài sản có thể được chứng khoán hoá3. Các thành viên liên quan4. Điều kiện cần thiết để ...


Chuyên đề Xác định danh mục đầu tư và ứng dụng mô hình đối với danh mục đầu tư

Chuyên đề Xác định danh mục đầu tư và ứng dụng mô hình đối với danh mục đầu tư


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYÊN ĐỀ 3Chương I: Tổng quan về thị trường chứng khoán và những phân tích tổng thể 5Chương II Xác định danh mục đầu tư 15I. Giới thiệu về các công ty 151. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 152. Công ty cổ phần Full Power 163. Công ty cổ phầ ...


Ebook Kiến thức chung về chứng khoán

Ebook Kiến thức chung về chứng khoán


Thị trường chứng khoán (TTCK) làm trung gian giữa công chúng (vòng 4) với công ty (vòng 1) . Hai vòng này lúc lắc trái chiều nhau ; vì công chúng có ít tiền, muốn kiếm lãi cao, lại còn muốn rút vốn ra bất cứ lúc nào ; trong khi ấy công ty muốn vốn vào nhiều mà ở lại lâu. ở bài đầu chúng ta đã nói đâ ...


Vai trò của nhà đầu tư chiến lược trong tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Vai trò của nhà đầu tư chiến lược trong tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam


Các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực, có uy tín và thương hiệu tốt:Các doanh nghiệp có quyền lực thịtrường hoặc đang muốn có quyền lực thịtrường luôn tìm mọi cách mởrộng hoạt động, gia tăng thịphần. Đối với các doanh nghiệp này, họluôn có những lợi thếrất lớn so với những doanh nghiệp khác hoạt ...


Tìm hiểu về hợp đồng tương lai và thị trường tương lai

Tìm hiểu về hợp đồng tương lai và thị trường tương lai


Tất cả các lệnh để giao dịch hợp đồng tương lai có những điểm chung sau:- Là lệnh mua hay lệnh bán.- Tên của hàng hóa.- Năm và tháng giao hàng của hợp đồng.- Số lượng hợp đồng.- Nơi (sở) mà hợp đồng giao dịch (nếu nó được giao dịch trên các sở liên thông với nhau).- Là lệnh giới hạn hay lệnh thị tườ ...


Chuyên đề Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên đề Áp dụng các công cụ toán tài chính trong phân tích danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam


MỤC LỤC   LỜI NÓI ĐẦU 4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM & LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH DANH MỤC 6I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 61. Thị trường chứng khoán. 62. Lịch sử hình thành . 63. Chức năng . 74. Nguyên tắc hoạt động . 85. Cơ cấu thị trường chứng khoán 96. Các chủ ...


Đề tài Thực trạng về vai trò của ngân hàng thương mại trong hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Đề tài Thực trạng về vai trò của ngân hàng thương mại trong hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam


Mục lụcLời mở đầu 1Phần 1: vai trò của NHTM trên Thị trờng chứng khoán (TTCK) 21.1. Tổng quan về NHTM 21.1.1. Khái niệm và các hoạt động cơ bản của NHTM 21.1.2. Vị trí của NHTM trong hệ thống tài chính 31.1.3. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển kinh tế 31.2. Tổng quan về thị trờng chứng khoán ( ...


Tiểu luận Tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiểu luận Tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam


Năm 2008: TTCK Việt Nam khép lại năm 2008 với sự sụt giảm mạnh.Năm 2008, lượng cung tiếp tục được bổ sung đáng kể thông qua việc Chính phủ đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN, đặc biệt là các DN quy mô lớn và việc bán bớt CP Nhà nước trong các DN đã CPH, chưa kể hàng loạt ngân hàng, Công ty chứng khoán, Doanh ...


Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu trợ giúp nhà đầu tư ra quyết định đầu tư trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu trợ giúp nhà đầu tư ra quyết định đầu tư trong thị trường chứng khoán Việt Nam


Chuyển đổi dữ liệu (Transformation): tiếp theo là giai đoạn chuyển đổi dữ liệu, dữ liệu đưa ra có thể sử dụng và điều khiển được bởi việc tổ chức lại nó. Dữ liệu đã được chuyển đổi phù hợp với mục đích khai thác.-Phát hiện và trích mẫu dữ liệu (Pattern Extraction and Discovery): đây là bước mang tín ...


Đề tài Vai trò của thị trường chứng khoán và sự cần thiết của việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Đề tài Vai trò của thị trường chứng khoán và sự cần thiết của việc hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam


MỤC LỤCLời mở đầuPhần A Vai trò của TTCK đối với sự phát triển kinh tếI. Thị trường chứng khoán - khái niệm và chức năng1) Khái niệm2) Chức năng của thị trường chứng khoánII. Vai trò của thị trường chứng khoán1). Tạo vốn cho sự phát triển kinh tế2) Công cụ để thúc đẩy sự phát triển và ổn định nền ki ...


Chuyên đề Xác định giá trị cổ phiếu của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Chuyên đề Xác định giá trị cổ phiếu của công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức


MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1Chương I Lý thuyết về thị trường chứng khoán và định giá cổ phiếu 21.1- Tổng quan về thị trường chứng khoán 21.1.1- Chức năng của thị trường chứng khoán 21.1.2- Cơ cấu thị trường Chứng khoán 41.1.3- Các nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán 41.1.4- Các thành phần tham g ...


Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán

Hệ thống 800 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi lấy chứng chỉ chuyên môn cơ bản và phân tích đầu tư chứng khoán


Câu 461: Những điều kiện cơ bản để được phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, trong đó bao gồm:I. Có mức vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồngII. Có ít nhất 2 năm liên tục gần nhất kinh doanh có lợi nhuận.III. Có ít nhất 20% cổ phần bán cho ít nhất 100 người ngoài tổ chức phát hành và số cổ đông sáng ...


Đề tài Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Đề tài Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam


Hoạt động của thị trường chứng khoán trước hết cần những người môi giới trung gian, đó là các công ty chứng khoán – một định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, có nghiệp vụ chuyên môn, đội ngũ nhân viên lành nghề và bộ máy tổ chức phù hợp để thực hiện vai trò trung gian môI giới mua- bán chứ ...


Đề tài Định giá cổ phiếu – thực trạng định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay

Đề tài Định giá cổ phiếu – thực trạng định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay


MỤC LỤC Tên đề mục Trang Lời nói đầu 3 Phần I: Những vấn đề cơ bản về định giá cổ phiếu 1. Lý luận chung về định gía tài sẩn 1.1. Các khái niệm1.2. Quy trình định giá tài sản 1.3. Các phương pháp định giá 2. Lý luận chung về định giá cổ phiếu 2.1. Khái niệm 2.2. Vai trò của định giá cổ phiếu 2.3. ...


Chuyên đề Phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch Thành Phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX

Chuyên đề Phân tích ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn trên sàn giao dịch Thành Phố Hồ Chí Minh đến chỉ số VN-INDEX


MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN 1A – GIỚI THIỆU 2B – NỘI DUNG 5CHƯƠNG : Lý thuyết, cơ sở toán học của các mô hình áp dụng để phân tích đánh giá các ảnh hưởng 51.1Mô hình CAPM 51.2Một số mô hình khác : 7Chương : Chọn các công ty lớn 82.1Bảng danh sách các công ty niêm yết trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh. ...


Đề tài Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam hiện nay

Đề tài Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam hiện nay


Thị trường trái phiếu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay chỉ là mới giai đoạn đầu với sự tồn tại sơ khai của trái phiếu chính phủ. Dư nợ của trái phiếu còn rất thấp, chỉ mới chiếm khoảng 7% GDP so với các thị trường khác trong khu vực như : Trung Quốc 21%, Thái Lan 33% và Malaxia 62%. Thị trường ...


10 bí quyết đầu tư thành công trong dài hạn

10 bí quyết đầu tư thành công trong dài hạn


Trong bí quyết số 1 chúng ta đã xem xét sự quan trong của việc nhận thấy một cổ phiếu đang không được như ý, tuy vậy bạn cũng cần sẵn sàng đón nhận những biến động trong ngắn hạn. Là một nhà đầu tư dài hạn, bạn không nên sợ hãi khi những khoản đầu tư của bạn có những biến động trong ngắn hạn. Khi th ...


Đề tài Những cái nhìn đầu tiên về Thị trường chứng khoán

Đề tài Những cái nhìn đầu tiên về Thị trường chứng khoán


Mục lụcTrangMục lục 3Lời nói đầu 5Chương I. 6Định nghĩa TTCK và Chứng khoán 71. Vài nét về sự ra đời và phát triển của TTCK 2. Định nghĩa về TTCK 83. Định nghĩa về Chứng khoán 9Chương II. Chức năng của TTCK 11I. TTCK và hệ thống tài chínhII. TTCK và tài chính của các DN 121. TTCK và tài chính của cá ...


Chuyên đề Phân tích tác động của các nhân tố đến lợi suất cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chuyên đề Phân tích tác động của các nhân tố đến lợi suất cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam


MỤC LỤCLỜI GIỚI THIỆU 1LỜI CẢM ƠN 3CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 4I/TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 41/Thị trường chứng khoán 41.1/Thị trường chứng khoán và lịch sử hình thành và phát triển 41.2/Chức năng 61.3/Cấu trúc thị trường chứng khoán 71.3.1/C ...