Thí nghiệm sinh học phân tử - Nguyễn Thị Lan

Dung dịch BAP( MW 225.26) (10mM) Cân 225.26 mg BAP hoà tan trong 5 mL NaOH 1N. cho thêm nước cất cho đủ100 mL , tức ta có 100 mL dung dịch BAP 10mM Ví dụ: Cho 1mL dung dịch BAP 10mM vào môi trường MS đểpha được 1L môi trường. Nhưvậy ta có 1L môi trường MS có chứa 10µM BAP. Muốn pha 1Lmôi trường MS có chứa 1µM BAP, ta sửdụng 0.1mL dung dịch BAP 10 mM. Tương tựnhưvậy pha cho các loại kích thích tốcòn lại, biết: - IAA (MW 175.19) - IBA (MW 203.24) - Kinetin (MW 215.22) - NAA (MW 186.21) - 2,4-D (MW 221.04)

Dung dịch BAP( MW 225.26) (10mM)

Cân 225.26 mg BAP hoà tan trong 5 mL NaOH 1N. cho thêm nước cất

cho đủ100 mL , tức ta có 100 mL dung dịch BAP 10mM

Ví dụ: Cho 1mL dung dịch BAP 10mM vào môi trường MS đểpha

được 1L môi trường. Nhưvậy ta có 1L môi trường MS có chứa 10µM BAP.

Muốn pha 1Lmôi trường MS có chứa 1µM BAP, ta sửdụng 0.1mL

dung dịch BAP 10 mM.

Tương tựnhưvậy pha cho các loại kích thích tốcòn lại, biết:

- IAA (MW 175.19)

- IBA (MW 203.24)

- Kinetin (MW 215.22)

- NAA (MW 186.21)

- 2,4-D (MW 221.04)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY