Tạo môi trường để chính phủ thực hiện chính sách vĩ mô - Các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

Lời mở đầu 3

Phần 1: đại cương về thị trường chứng khoán 4

1 . Thị trường chứng khoán (TTCK) 4

1.1. Khái niệm 4

1.2. Bản chất của TTCK trong nền kinh tế thị trường hiện đại 4

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán 4

2. Chứng khoán- hàng hoá của TTCK 5

2.1. Khái niệm 5

2.2. Phân loại chứng khoán 5

2.2.2. Căn cứ vào tính chất tài chính 5

2.2.3. Căn cứ vào đặc điểm của chứng khoán 6

2.3 . Các công cụ có nguồn gốc chứng khoán: 7

2.3.1.Các hợp đồng tương lai (Futures contracts -Futures) 7

2.3.2.Các quyền chọn (option) 8

2.3.3.Chứng quyền (rights) và chứng khế (warrants). 8

3. Cơ cấu của thị trường chứng khoán 10

3.1. Xét về phương diện pháp lý: 10

3.2. Xét về quá trình luân chuyển của chứng khoán: 11

3.3. Căn cứ vào phương thức giao dịch 12

4 . Chức năng và vai trò của TTCK 12

4.1.1 . Huy động vốn cho nền kinh tế 12

4.1.2. Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng 12

4.1.3. Tạo môi trường để chính phủ thực hiện chính sách vĩ mô 12

5. Các đối tượng tham gia TTCK 14

5.1. Nhà phát hành 14

5.2. Nhà đầu tư 14

5.3. Các tổ chức kinh doanh chứng khoán 14

5.4 . Các tổ chức có liên quan đến TTCK 14

6. Hoạt động của TTCK. 16

6.1. Các nghiệp vụ của thị trường chứng khoán 16

6.2. Nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trường chứng khoán. 17

Phần II: thị trường Chứng khoán ở việt nam 18

3.1. Thực trạng 20

3.2.1. Mặt được 21

3.2.2. Mặt hạn chế. 21

PHầN III: định hướng và một số GIảI PHáP 22

cho ttck Việt Nam 22

Kết luận 26

Tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY