Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội

Chi phí huy động vốn của ngân hàng bao gồm chi phí lãi suất khi tiến hành huy động và một số chi phí khác chi phí nhân viên, chi phí hoạt động quản lý công cụ tài sản, chi quảng cáo khuyến mại trong đó chi phí lãi suất là chi phí lớn nhất. Lãi suất ngân hàng đưa ra phải đảm bảo cạnh tranh được với các ngân hàng khác, đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng mình và quyền lợi cho khách hàng đến giao dịch, tuy nhiên mức lãi suất phải nằm trong khuôn khổ các quy định điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước. Là một chi nhánh NHTM Nhà nước, trong môi trường cạnh tranh gay gắt với hàng loạt các ngân hàng (NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần, ngân hàng Liên doanh, ngân hàng nước ngoài ) và các tổ chức tài chính, đối với MHB Chi nhánh Hà Nội, việc áp dụng chính sách lãi suất phải theo quy định của MHB, tuy nhiên cần chủ động phối hợp với các NHTM Nhà nước khác trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện các mức lãi suất huy động vốn phù hợp, điều hành lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp với tình hình cung cầu vốn trên địa bàn.

Chi phí huy động vốn của ngân hàng bao gồm chi phí lãi suất khi tiến hành huy động và một số chi phí khác chi phí nhân viên, chi phí hoạt động quản lý công cụ tài sản, chi quảng cáo khuyến mại trong đó chi phí lãi suất là chi phí lớn nhất. Lãi suất ngân hàng đưa ra phải đảm bảo cạnh tranh được với các ngân hàng khác, đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng mình và quyền lợi cho khách hàng đến giao dịch, tuy nhiên mức lãi suất phải nằm trong khuôn khổ các quy định điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước. Là một chi nhánh NHTM Nhà nước, trong môi trường cạnh tranh gay gắt với hàng loạt các ngân hàng (NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần, ngân hàng Liên doanh, ngân hàng nước ngoài ) và các tổ chức tài chính, đối với MHB Chi nhánh Hà Nội, việc áp dụng chính sách lãi suất phải theo quy định của MHB, tuy nhiên cần chủ động phối hợp với các NHTM Nhà nước khác trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện các mức lãi suất huy động vốn phù hợp, điều hành lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp với tình hình cung cầu vốn trên địa bàn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY