Luận Văn Tâm Lý Học

Đề tài Phân tích quan hệ giao tiếp và biện pháp giáo dục tình bạn tốt đẹp cho lứa tuổi thiếu niên

Đề tài Phân tích quan hệ giao tiếp và biện pháp giáo dục tình bạn tốt đẹp cho lứa tuổi thiếu niên


MỤC LỤCI. Phần mở đầuII. Phần nội dung1. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển quan hệ giao tiếp của thiếu niên. 2. Các quan hệ giao tiếp của thiếu niên2. 1. Quan hệ giao tiếp của thiếu niên với người lớn-sự hình thành kiểu quan hệ mới2. 2 Quan hệ giao tiếp của thiếu niên với bạn cùng tuổi3. Biệ ...


Đề tài Tính cộng đồng thể hiện qua việc sử dụng thổ ngữ (tiếng địa phương) của người dân xã Quảng Cư thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa

Đề tài Tính cộng đồng thể hiện qua việc sử dụng thổ ngữ (tiếng địa phương) của người dân xã Quảng Cư thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa


MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẨU 01. Lý do chọn đề tài 02. Mục đích nghiên cứu: 13. Nhiệm vụ nghiên cứu: 24. Đối tượng nghiên cứu: 25. Khách thể nghiên cứu: 26. Phạm vi nghiên cứu: 27. Giả thuyết nghiên cứu: 28. Phương pháp nghiên cứu: 2CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 41. Vài nét sơ lược về lịch sử nghiên cứu ...


Tiểu luận Văn hoá và kinh doanh

Tiểu luận Văn hoá và kinh doanh


Trên thực tế có những ngành thuộc lĩnh vực văn hoá cũng có những bộ phận làm công tác kinh doanh, công việc kinh doanh đó giúp cho các ngành đó có thêm điều kiện phát triển ngành của mình, làm nghĩa vụ với Nhà nước và phục vụ quần chúng nhân dân rộng rãi hơn, có chất lượng hơn. Có những ngành văn ho ...


Đề tài Bước đầu tìm hiểu những biện pháp kích thích người lao động ở công ty phát triển tài năng trẻ em T-Kid

Đề tài Bước đầu tìm hiểu những biện pháp kích thích người lao động ở công ty phát triển tài năng trẻ em T-Kid


MỤC LỤCPhần I: Những vấn đề chung1. Lí do chon đề tài2. Mục đích nghiên cứu3. Nhiệm vụ nghiên cứu 4. Đối tượng nghiên cứu5. Khách thể nghiên cứu6. Phạm vi nghiên cứu7. Phương pháp nghiên cứu8. Giả thuyết nghiên cứuPhần II: Nội dung chínhChương I. Cơ sở lí luận I. Lịch sử nghiên cứu vấn đề II. Các kh ...


Tiểu luận Định kiến xã hội

Tiểu luận Định kiến xã hội


MỤC LỤC I. Khái niệm II. Các đặc điểm của định kiến xã hội III. Cơ chế ảnh hưởng đến định kiến xã hội IV. Quá trình hình thành của Định kiến xã hội 1. Cạnh tranh là nguồn gốc của sự ra đời các định kiến 2. Định kiến phát sinh từ những bất đình đẳng xã hội 3. Định kiến xã hội được hình thành qua quá ...


Đề tài Trí nhớ thị giác, thính giác ngắn hạn của học sinh trung học cơ sở

Đề tài Trí nhớ thị giác, thính giác ngắn hạn của học sinh trung học cơ sở


MỤC LỤC 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 42. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 53. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 54. ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 54. 1. Đối tượng nghiên cứu 54. 2. Khách thể nghiên cứu 54. 3. Phạm vi nghiên cứu 65. Phương pháp nghiên cứu 65. 1. Phương pháp quan sát 65. 2. Phương pháp phân tích tài liệu 65. ...


Đề tài Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về tự sát dưới góc độ tâm lý học

Đề tài Tìm hiểu một số vấn đề lý luận về tự sát dưới góc độ tâm lý học


MỤC LỤC Phần I: Mở đầu 1Phần II: Nội dung nghiên cứu 2I. Thực trạng của vấn đề tự sát 2II. Các khái niệm và vấn đề lý thuyết liên quan 31. Khái niệm về tự sát 32. Nguyên nhân của tự sát 33. Các nhân tố bảo vệ khỏi các hành vi tự sát 134. Phát hiện bệnh nhân tự sát như thế nào 145. Trạng thái tinh th ...


Đề tài Tìm hiểu một số lý luận về rối nhiễu hành vi ở trẻ vị thành niên

Đề tài Tìm hiểu một số lý luận về rối nhiễu hành vi ở trẻ vị thành niên


MỤC LỤCI. Phần mở đầu. 11. Lý do chọn đề tài. 12. Mục đích nghiên cứu. 23. Đối tượng nghiên cứu. 24. Phương pháp nghiên cứu. 2II. Nội dung nghiên cứu. 21. Sơ lược vấn đề nghiên cứu. 21.1 Các nghiên cứu ngoài nước. 21.2 Các nghiên cứu trong nước 32. Các khái niệm cơ bản. 42.1 Khái niệm “hành vi” 42.2 ...


Đề tài Động cơ phạm tội của kẻ phạm tội

Đề tài Động cơ phạm tội của kẻ phạm tội


Quá trình thực hiện tội phạm cũng là một hoạt động của kẻ phạm tội mà ở đó động cơ thúc đẩy được gọi là động cơ phạm tội. Động cơ phạm tội theo tâm lý học pháp lý là động lực bên trong thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp cố ý phạm tội thì bao giờ hành vi của người ph ...


Đề tài Lý luận về lạm phát và vận dụng lý luận đó ở Việt Nam

Đề tài Lý luận về lạm phát và vận dụng lý luận đó ở Việt Nam


MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU 11. LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẠM PHÁT. 21.1. Khái niệm, đo lường và phân loại lạm phát. 21.1.1. C¸c kh¸i niÖm: 21.1.2. Đo lường lạm phát. 31.1.3. Ph©n lo¹i l¹m ph¸t: 31.2. Nguyên nhân lạm phát 41.2.1.Lạm phát theo thuyết Keynes( lạm phát cầu kéo) 41.2.2. Lạm phát do chi phí dẩy 51.2.3 ...


Đề tài Hôn nhân cần phải xuất phát từ tình yêu

Đề tài Hôn nhân cần phải xuất phát từ tình yêu


Có những người đang yêu đã sai lầm, sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu, họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà con tim có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình hơn là một điều sẽ xuất phát từ chính bản thân mình. Họ q ...


Đề tài Nhận thức của những người sau khi chấp hành xong hình phạt tù về quá trình tái hoà nhập cộng đồng

Đề tài Nhận thức của những người sau khi chấp hành xong hình phạt tù về quá trình tái hoà nhập cộng đồng


MỤC LỤCPhần 1 :Phần mở đầu1. Lý do chọn đề tài2. Đối tượng nghiên cứu3. Nhiệm vụ nghiên cứu4. Mục đích nghiên cứu5. Giả thuyết nghiên cứu6. Các phương pháp nghiên cứuPhần 2. Cơ sở lý luận chung1. Các khái niện cơ bản1. Khái niệm nhận thức2. Khái niệm nhu cầu3. Khái niệm định kiến xã hội4. Nhận thức ...


Đề tài Nghiên cứu về thái độ của trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội đối với việc sử dụng ma tuý

Đề tài Nghiên cứu về thái độ của trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội đối với việc sử dụng ma tuý


Mục lục PHẦN I. MỞ ĐẦUI. Lý do chọn đề tàiPhần II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨUCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬNI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG1.1. Các nghiên cứu liên quan đến thái độ1.2. Nghiên cứu về vấn đề trẻ lang thangII. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN2.1. Khái niệm về trẻ lang thang2.2. Khái niệm về ma tuý và các chất gây nghiệ ...


Đề tài Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tập tính dinh dưỡng của lứa tuổi vị thành niên tại một trường Trung học cơ sở nội thành Hà Nội

Đề tài Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tập tính dinh dưỡng của lứa tuổi vị thành niên tại một trường Trung học cơ sở nội thành Hà Nội


MỤC LỤCĐặt vấn đề 11. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu. 12. Mục tiêu nghiên cứu 21. Mục tiêu tổng quát 22. Mục tiêu cụ thể. 2Chương I: Tổng quan 31.1. Khái niệm về sức khoẻ . 31.2. Lứa tuổi vị thành niên . 31.3. Tình trạng dinh dưỡng lứa tuổi vị thành niên . 41.3.1. Tình trạng thiếu dinh dưỡng. 51.3.2. ...


Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chủ nhiệm lớp

Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chủ nhiệm lớp


-Phục lục TrangI.ĐẶT VẤN ĐỀ 1/Lý do chọn đề tài .12/Mục tiêu nghiên cứu .1 3/Đối tượng nghiên cứu 1 4/ Phạm vi giới hạn đề tài 1II.NỘI DUNG 1/Các căn cứ để thực hiện đề tài .22/Thực trạng .2.3/Các giải pháp thực hiện 3-15.III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 1/Kết luận 15.2/ Bài học kinh nghiệm khi sử dụng đề ...


Đề tài Đánh giá sự phát triển tâm thần- vận động ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh ≤ 6 tuổi tại Viện Nhi

Đề tài Đánh giá sự phát triển tâm thần- vận động ở trẻ suy giáp trạng bẩm sinh ≤ 6 tuổi tại Viện Nhi


Ở Việt Nam, để đánh giá mức độ phát triển tâm thần vận động đối với trẻ dưới 6 tuổi, các trắc nghiệm Brunet- Lezine ( Pháp), Denver I ( Hoa Kỳ ) đã được vận dụng từ những năm 70 cho trẻ ở nhà trẻ, mẫu giáo và một số cơ sở nhi khoa. Năm 1972-1975, Vũ Thị Chín và cộng sự đã tiến hành thăm dò sự phát t ...


Đề tài Mức độ biểu hiện trí tuệ xúc cảm

Đề tài Mức độ biểu hiện trí tuệ xúc cảm


Khả năng sử dụng cảm xúc để định hướng hành động. Những cảm xúc của con người có vai trò như là động lực thúc đẩy hoặc kìm hãm hành động, tạo ra sự định hướng, sự chú ý của cá nhân đối với hành động nào đó. Vì vậy, việc sử dụng cảm xúc để điều khiển hành vi là một trong những thành phần quan trọng c ...


Tiểu luận Bằng những giai đoạn lứa tuổi cụ thể hãy chững minh sự phát triển tâm lý bao giờ cũng gắn liền với sự xuất hiện cái mới (chức năng tâm lý mới)

Tiểu luận Bằng những giai đoạn lứa tuổi cụ thể hãy chững minh sự phát triển tâm lý bao giờ cũng gắn liền với sự xuất hiện cái mới (chức năng tâm lý mới)


Về mặt tri giác, ở lứa tuổi tiểu học nét đặc trưng nhất trong tri giác của học sinh đó là tính chất ít phân hóa. Trẻ thường thâu tóm swj vật về toàn bộ, đại thể chung chung và do sự phân tích, tổ chức của trẻ còn yếu nên tẻ thường hay nhầm lẫn và không phân biệt được sự giống và khác nhau giữa các s ...


Đề tài Liệu pháp hành vi và ứng dụng trong trị liệu tâm lý

Đề tài Liệu pháp hành vi và ứng dụng trong trị liệu tâm lý


Mục lụcMở Đầu 1Nội Dung 21.LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LIỆU PHÁP TÂM LÝ NÓI CHUNG VÀ LIỆU PHÁP HÀNH VI NÓI RIÊNG 22. KHÁI NIỆM LIỆU PHÁP TÂM LÝ 5 3. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG CỦA LIỆU PHÁP HÀNH VI . .64.MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC TRỊ LIỆU TÂM LÝ HÀNH VI 105. CÁC KĨ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LIỆU PHÁP TÂM LÝ HÀNH V126. ĐÁNH ...


Tiểu luận Phân tích vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống và hoạt động thực tiễn của cá nhân

Tiểu luận Phân tích vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống và hoạt động thực tiễn của cá nhân


MỤC LỤCTrangĐẶT VẤN ĐỀ 2NỘI DUNG 31. Khái niệm trí tuệ cảm xúc 31.1. Định nghĩa trí tuệ cảm xúc 31.2. Đặc điểm1.3. Cấu trúc 42. Vai trò của cảm xúc 52.1. Vai trò của trí tuệ cảm xúc trong việc hình thành hành động 2.2. Trí tuệ cảm xúc có vai trò thúc đẩy hoặc kìm hãm hoạt động nói chung2.3. Vai trò ...