Tâm lý học - Lo âu của người cao tuổi ở Hà Nội

MỤC LỤC .1

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .3

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU.4

MỞ ĐẦU.5

1. Lý do chọn đề tài .5

2. Mục đích nghiên cứu .7

3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu.7

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu.8

5. Giả thuyết khoa học .8

6. Nhiệm vụ của nghiên cứu .8

7. Phương pháp nghiên cứu .9

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LO ÂU CỦA NGưỜI CAO TUỔI.10

1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu về lo âu ở người cao tuổi .10

1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài.10

1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước .15

1.2. Một số vấn đề lý luận về lo âu ở người cao tuổi .24

1.2.1. Khái niệm lo âu.24

1.2.2. Khái niệm ứng phó.29

1.2.3. Khái niệm người cao tuổi .30

1.2.4. Một số đặc điểm tâm – sinh lý của người cao tuổi .34

1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới lo âu ở người cao tuổi.39

Chương 2. TỔ CHỨC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.44

2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu.44

2.1.1 Địa bàn nghiên cứu .44

2.1.2 Khách thể nghiên cứu .45

2.2. Tổ chức nghiên cứu.47

2.3. Phương pháp nghiên cứu .47

2.3.1. Nghiên cứu lý luận.47

2.3.2. Khách thể nghiên cứu của đề tài và chọn mẫu:.48

2.3.3. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể .48

2.4. Tiêu chí và thang đo.52

Chương 3. THưC TRẠNG LO ÂU Ở NGưỜI CAO TUỔI.54

3.1. Mức độ và biểu hiện lo âu ở người cao tuổi.54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY