Tài liệu tham khảo luật quốc tế

PHẦN IPHẦN MỞ ĐẦUĐIỀU 1. Sử dụng các thuật ngữ và phạm vi áp dụng1. Những thuật ngữ được sử dụng trong Công ước cần được hiểu như sau:(1)“Vùng” (Area): là đáy biển và vùng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài giới hạn quyền tài sản quốc gia;(2)“Cơ quan quyền lực” (Authority): là cơ quan quyền lực quốc tế về đáy biển;(3)“Các hoạt động được tiến hành trong Vùng” (activities in the Area): là mọi hoạt động thăm dò và khai thác các tài nguyên của vùng;(4)“Ô nhiễm môi trường biển” (pollution of the marine environment): là việc con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gồm cả các cửa sông, khi việc đó gây ra hoặc có thể những tác hại như gầy tổn hạn đến nguồn lợi sinh vật, và đến hệ động vật và hệ thực vật biển, kể cả việc đánh bắt hải sản và các biện pháp sử dụng biển một cách hợp pháp khác, làm biển đổi chất lượng nước biển về phương diện sử dụng nó và làm giảm sút các giá trị mỹ cảm của biển;(5)a) “ Sự nhận chìm” (dumping) là:i. mọi sự trút bỏ có ý thức xuống biển các chất thải hoặc các chất khác từ tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hoặc công trình khác được bố trí từ biển.ii. mọi sự đắm chìm tàu thuyền, phương tiện bay, dàn nổi hoặc công trình khác được bố trí ở biển.b) thuật ngữ “nhận chìm” không nhằm vào:i. việc vứt bỏ các chất thải hoặc các chất khác được sản sinh trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc khai thác bình thường các tàu thuyền, phương tiện máy bay, dàn nổi hoặc công trình khác được bố trí ở biển, cũng như các thiết bị của chúng, ngoại trừ các chất thải hoặc các chất khác được chuyển chở hay chuyển tải trên các tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hay các công trình tạo ra;ii. việc tàng chứa các chất với mục đích không phải chỉ là để thải bỏ chúng với điều kiện là việc tàng chứa này không đi ngược lại với Công ước.

PHẦN I

PHẦN MỞ ĐẦU

ĐIỀU 1. Sử dụng các thuật ngữ và phạm vi áp dụng

1. Những thuật ngữ được sử dụng trong Công ước cần được hiểu như sau:

(1)“Vùng” (Area): là đáy biển và vùng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài giới hạn quyền tài sản quốc gia;

(2)“Cơ quan quyền lực” (Authority): là cơ quan quyền lực quốc tế về đáy biển;

(3)“Các hoạt động được tiến hành trong Vùng” (activities in the Area): là mọi hoạt động thăm dò và khai thác các tài nguyên của vùng;

(4)“Ô nhiễm môi trường biển” (pollution of the marine environment): là việc con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng vào môi trường biển, bao gồm cả các cửa sông, khi việc đó gây ra hoặc có thể những tác hại như gầy tổn hạn đến nguồn lợi sinh vật, và đến hệ động vật và hệ thực vật biển, kể cả việc đánh bắt hải sản và các biện pháp sử dụng biển một cách hợp pháp khác, làm biển đổi chất lượng nước biển về phương diện sử dụng nó và làm giảm sút các giá trị mỹ cảm của biển;

(5)a) “ Sự nhận chìm” (dumping) là:

i. mọi sự trút bỏ có ý thức xuống biển các chất thải hoặc các chất khác từ tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hoặc công trình khác được bố trí từ biển.

ii. mọi sự đắm chìm tàu thuyền, phương tiện bay, dàn nổi hoặc công trình khác được bố trí ở biển.

b) thuật ngữ “nhận chìm” không nhằm vào:

i. việc vứt bỏ các chất thải hoặc các chất khác được sản sinh trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc khai thác bình thường các tàu thuyền, phương tiện máy bay, dàn nổi hoặc công trình khác được bố trí ở biển, cũng như các thiết bị của chúng, ngoại trừ các chất thải hoặc các chất khác được chuyển chở hay chuyển tải trên các tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hay các công trình tạo ra;

ii. việc tàng chứa các chất với mục đích không phải chỉ là để thải bỏ chúng với điều kiện là việc tàng chứa này không đi ngược lại với Công ước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY