Tài liệu phần cứng máy tính

Nếu bạn lắp CPU có tốc độlà 733 MHz và cóBUS là 100MHz thì bạn phải thiết lập nhưsau : => Thiết lập Jumper 1 sao cho có BUS là 100 => Thiết lập SW1 sao cho có sốnhân là 7,5 => Khi đó tốc độCPU sẽlà 100 x 7,5 = 750MHz ( Thực tếnó sẽchạy ởtốc độ733MHz ) Nếu bạn thiết lập Jumper 1 có BUS là 66 hoặc 133 thì Máy sẽkhông chạy ( Nhưhỏng Mainboard ) Nếu bạn thiết lập đúng BUS nhưng thiết lập sốnhân là 6,0 thì CPU của bạn chạy ởtốc độ= 100 x 6,0 = 600MHz bạn bịthiệt vềtốc độ. Nếu bạn thiết lập ởsốnhân là 8,5 thì CPU của bạn cũng chỉchạy ởtốc độ733MHz nhưng CPU lại bịnóng do bạn ép tốc độ.

Nếu bạn lắp CPU có tốc độlà 733 MHz và cóBUS là 100MHz

thì bạn phải thiết lập nhưsau :

=> Thiết lập Jumper 1 sao cho có BUS là 100

=> Thiết lập SW1 sao cho có sốnhân là 7,5

=> Khi đó tốc độCPU sẽlà 100 x 7,5 = 750MHz ( Thực tếnó

sẽchạy ởtốc độ733MHz )

Nếu bạn thiết lập Jumper 1 có BUS là 66 hoặc 133 thì Máy

sẽkhông chạy ( Nhưhỏng Mainboard )

Nếu bạn thiết lập đúng BUS nhưng thiết lập sốnhân là 6,0

thì CPU của bạn chạy ởtốc độ= 100 x 6,0 = 600MHz bạn bị

thiệt vềtốc độ.

Nếu bạn thiết lập ởsốnhân là 8,5 thì CPU của bạn cũng chỉ

chạy ởtốc độ733MHz nhưng CPU lại bịnóng do bạn ép tốc

độ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY