Tài liệu Cấu trúc máy tính và hợp ngữ - Phần bộ nhớ

Một đĩa cứng có thể chia thành nhiều ổ đĩa logic và được xem như những ổ đĩa vật lý riêng biệt. Về mặt logic, một phân vùng được xem như một đĩa cứng và có thể cài đặt một hệ điều hành tùy ý lên đó. Có 3 loại phân vùng trên đĩa cứng: DOS chính (Primary DOS), DOS mở rộng (Extended DOS) và phi DOS (non-DOS). Để lưu trữ thông tin về các phân vùng, DOS lưu trữ trong một vùng cố định: head0, track 0, sector 1 (sector vật lý đầu tiên của đĩa cứng), sector này được gọi là sector phân vùng (partition sector). Thông tin về từng phân vùng được lưu trữ bởi các điểm vào phân vùng (partition entries) trong bảng phân vùng (partition table).

Một đĩa cứng có thể chia thành nhiều ổ đĩa logic và được xem như những ổ đĩa vật lý riêng biệt. Về mặt logic, một phân vùng được xem như một đĩa cứng và có thể cài đặt một hệ điều hành tùy ý lên đó. Có 3 loại phân vùng trên đĩa cứng: DOS chính (Primary DOS), DOS mở rộng (Extended DOS) và phi DOS (non-DOS).

Để lưu trữ thông tin về các phân vùng, DOS lưu trữ trong một vùng cố định: head

0, track 0, sector 1 (sector vật lý đầu tiên của đĩa cứng), sector này được gọi là sector phân vùng (partition sector). Thông tin về từng phân vùng được lưu trữ bởi các điểm vào phân vùng (partition entries) trong bảng phân vùng (partition table).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY