Luận Văn Tài Chính Tiền Tệ

Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp

Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Thương mại và sản xuất Ngọc Diệp


MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 3I. VỐN VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NGÀY NAY 31 Khái niệm 32. Phân loại vốn 52.1 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển : 62.2 Phân loại vốn theo nguồn hình thành: 112.3 Phân loại vốn theo thời gian huy đ ...


Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư hàng hoá và vận tải

Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư hàng hoá và vận tải


Công ty vật tư hàng hoá và vận tải được thành lập theo quyết định số 09/NN TCCB/QĐ ngày 06/11/1993 của Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm (nay là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ) Công ty vật tư hàng hoá và vận tải là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập có tài khoản và con dấu riêng. ...


Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp -Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Hà Nội

Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách cấp -Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU Trang 1 CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Trang 3 I . Dự án đầu tư Trang 3 1 . Khái niệm dự án đầu tư Trang 3 2 . Đặc điểm dự án đầu tư Trang 3 3 . Tác dụng của dự án đầu tư Trang 4 4 . Chu kỳ của dự án đầu tư Trang 4 5 . Phân loại dự án đầu tư Trang 5 5.1.T ...


Luận văn Hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cơ Điện Công Trình - Thực trạng và giải pháp phát triển

Luận văn Hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cơ Điện Công Trình - Thực trạng và giải pháp phát triển


MỤC LỤC * Lời nói đầu 4 Chương 1 : Cơ sở lý luận và phương pháp luận về vồn kinh doanh của doanh nghiệp 6 1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 6 1.1.1 Khái niệm về vốn 6 1.1.2 Những đặc trưng cơ bản của vốn 7 1.1.3 Kết cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp 10 1.1.3.1 Phân loại vốn dưới góc độ tài s ...


Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn

Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xi măng Bỉm Sơn


Lời nói đầu 1 Phần I: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 3 I Vốn và vai trò của vốn đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3 1. Khái niệm 3 2. Phân loại vốn 5 2.1 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 5 2.2 Phân loại vốn theo nguồn hình thành 10 2.3 Phân loại vốn theo thời g ...


Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy Việt Nam

Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty giấy Việt Nam


MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG 1: MỘT SỐ NHẬN THỨC VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận chung về vốn trong các doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vốn trong các doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm chung 1.1.1.2 Đặc điểm vốn 1.1.2 Phân loại vốn của doanh nghiệp 1.1.2.1 Vốn cố định a, Khái ...


Luận văn Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở chi nhánh Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan - Hà nội

Luận văn Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở chi nhánh Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan - Hà nội


MỤC LỤClỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 3VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3I.1. Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp 3I.1.1. Vốn kinh doanh và các thành phần của vốn kinh doanh 3I.1.2. Ng ...


Luận văn Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển mạng lưới giao thông đường bộ vùng miền núi phía Bắc giai đoạn 2001- 2010

Luận văn Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển mạng lưới giao thông đường bộ vùng miền núi phía Bắc giai đoạn 2001- 2010


Miền núi phía Bắc là vùng nghèo khó nên nhu cầu mong muốn của nhân dân rất lớn. Họ mong ước có một nền kinh tế khá hơn để họ có được nhu cầu ăn, ở, mặc, đi lại tốt hơn. Điều đầu tiên mà họ mong muốn là có các con đường giao thông thuận tiện hơn để họ có thể đi lại, giao lưu buôn bán trong vùng và ra ...


Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp in Hậu Cần

Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Xí nghiệp in Hậu Cần


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 21.1.Nguồn vốn của doanh nghiệp. 21.1.1.Khái niệm nguồn vốn. 21.1.2.Đặc trưng của vốn. 31.1.3.Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp. 41.1.4.Phân loại nguồn vốn. 51.1.4.1.Căn cứ theo nguồn hình thành. 51.1.4.2.C ...


Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị

Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị


Sản phẩm của ngành xây dựng với tư cách là công trình xây dựng đã hoàn chỉnh theo nghĩa rộng là tổng hợp và kết tinh sản phẩm cuả nhiều ngành sản xuất như các ngành chế tạo máy, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, ngành năng lượng, hoá chất, luyện kim và lẽ dĩ nhiên là của ngành xây dựng , ngành đó ...


Chuyên đề Giải pháp khai thác vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Miền Tây

Chuyên đề Giải pháp khai thác vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Miền Tây


MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VỐN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 51.1. Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 51.1.1. Khái niệm: 51.1.2. Phân loại và đặc điểm vốn trong doanh nghiệp. 61.1.2.1. Căn cứ theo hình thái của vốn. 61.1.2.2. Căn cứ theo nguồn h ...


Luận văn Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Luận văn Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam


Từ khi “ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam “ có hiệu lực cho đến hết tháng 12 năm 2002, Nhà nước ta đã cấp giấy phép cho 4447 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 43194 triệu USD. Tính bình quân mỗi năm chúng ta cấp giấy phép cho 296 dự án với mức 2879,6 triệu USD vốn đăng ...


Đề tài Phân tích động cơ của Toyota khi tiến hành đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc

Đề tài Phân tích động cơ của Toyota khi tiến hành đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc


Mục lục TrangLời nói đầu 3Phần I :Tại sao Toyota lại tiến hành đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc?4I. Tìm hiểu chung về công ty Toyota 4 II. Hoạt đồng đầu tư trực tiếp của Toyota vào Trung Quốc 4III. Động cơ của Toyota khi đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc 7Phần II: Phân tích động cơ của Toyota khi tiến ...


Đề tài Đánh giá chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua và phương hường giải pháp hoàn thiện

Đề tài Đánh giá chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua và phương hường giải pháp hoàn thiện


- Hệ thống chính sách của Việt Nam ngày một hoàn chỉnh đáp ứng với những đòi hỏi mới của nền kinh tế thị trường, nhất là các chính sách liên quan đến quá trình tự do hoá thương mại, lành mạnh hoá các quan hệ tài chính tiền tệ, tạo lập đồng bộ các yếu tố của thị trường hàng hoá và dịch vụ, thị trường ...


Tiểu luận Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư

Tiểu luận Tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư


Các danh mục đầu tư loại này thường tập trung vào các ngành cụ thể hoặc lĩnh vực thị trường chứng khoán.Sự tập trung chủ yếu vào các quỹ ngành - đặc biệt là những khoản đầu tư vào các ngành công nghiệp đơn lẻ hoặc cổ phiếu của các ngành kim loại quý hiếm – có chiều hướng ngày càng linh hoạt hơn các ...


Đề án Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam

Đề án Đầu tư trực tiếp nước ngoài với sự phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam


MỤC LỤCLời nói đầu 1Phần I: Những lí luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu công nghiệp, khu chế xuất 3I. Lí luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 1. Khái niệm 3 2. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 4. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ...


Đề tài Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài- FDI vào Việt Nam

Đề tài Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài- FDI vào Việt Nam


Kể từ khi Luật đầu tư nước ngoài được ban hành(1988) đến hết ngày 28/02/2006, Việt Nam đã thu hút được trên 6.090 dự án(còn hiệu lực) với mức vốn đăng ký đạt hơn 52,3 tỷ USD và vốn thực hiện đạt trên 28 tỷ USD.Các doanh nghiệp FDI đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển k ...


Đề án Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa

Đề án Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa


Mục lục Lời mở đầu 1Phần một : Cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động trong tiến trình toàn cầu hóa. 21.1- Toàn cầu hóa, bản chất và tác dụng của nó. 21.1.1- Quan niệm về toàn cầu hóa 21.1.2- Bản chất và đặc điểm của toàn cầu hóa 21.1.3- Tác dụn ...


Đề án Một số vấn đề về hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam

Đề án Một số vấn đề về hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam


MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 3I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 31. Vai trò hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm 31.1. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm 31.2. Đối với xã hội 42. Các nguyên tắc đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm 52.1. Nguyên tắc an toàn 52.2. Nguyên tắc sinh l ...