Sự phát triển Kinh doanh theo mạng tại Việt Nam

Lời nói đầu 1

Chương 1: Khái niệm chung về vấn đề kinh doanh đa cấp. 2

1-Kinh doanh đa cấp là gì? 2

2-Lịch sử của ngành Kinh doanh theo mạng. 2

2.1 Lịch sử của ngành kinh doanh theo mạng trên thế giới. 2

2.2 Những con số thông kê: 4

3- Đặc điểm của ngành kinh doanh theo mạng. 5

3.1 Đặc điểm chung: 5

3.2 Lợi thế của mô hình Kinh doanh theo mạng. 5

3.3 Sự khác nhau giữa Kinh doanh truyền thống và Kinh doanh theo mạng 6

Chương 2: Sự phát triển Kinh doanh theo mạng tại Việt Nam. 7

1-Thực trạng của mô hình Kinh doanh theo mạng tại Việt Nam. 7

1.1. Mặt tiêu cực: 7

1.2 Mặt tích cực: 9

2-Cơ sở luật pháp. 10

3- Sự phát triển kinh doanh đa cấp tại Việt Nam. 11

4- Giải pháp phát triển kinh doanh theo mạng tại Việt Nam. 13

4.1-Những gì cần làm để phát triển KDTM. 16

Kết luận. 20

Nguồn 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY