Sơ lược về công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DU LỊCH CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM. 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 2

1.2. Loại hình doanh nghiệp. 2

1.3. Lĩnh vực kinh doanh. 2

2. TỔ CHỨC BỘ MÁYCỦA CÔNG TY. 3

2.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức: 3

2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty. 4

2.3. Tình hình nhân lực của công ty. 6

2.4.Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật. 7

3.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 7

3.1. Môi trường kinh doanh. 7

3.1.1.Môi trường bên ngoài: 7

3.1.2. Môi trường bên trong. 8

3.2. Thị trường chính của công ty. 8

3.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty. 8

3.4. Đánh giá chung. 10

3.4.1. Điểm mạnh, cơ hội. 10

3.4.2. Một số khó khăn cần khắc phục. 10

4. NHỮNG MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 10

4.1. Mục tiêu. 10

4.2. Biện pháp để phát triển. 11

KẾT LUẬN 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY