Sơ đồ phản ứng - Luyện thi đại học

Câu 22: Biết X và Y trong sơ đồ chứa không quá 3 nguyên tử cacbon và không chứa halogen CH4 ->X->Y->CH3OCH3Công thức của X và Y tương ứng là A. CH3Cl và CH3OH. C. C2H2 và CH3CHO. C. HCHO và CH3OH. D. HCHO và CH3CHO.Câu 23: X là hợp chất ở trạng thái rắn, Y không phải là chất rắn trong sơ đồ sau:X -> SO2->  Y->  H2SO4.Công thức của X và Y tương ứng là A. H2S và SO3. B. FeS2 và S. C. S và SO2. D. FeS và SO3.

Câu 22: Biết X và Y trong sơ đồ chứa không quá 3 nguyên tử cacbon và không chứa halogen

CH4 ->X->Y->CH3OCH3

Công thức của X và Y tương ứng là

A. CH3Cl và CH3OH. C. C2H2 và CH3CHO.

C. HCHO và CH3OH. D. HCHO và CH3CHO.

Câu 23: X là hợp chất ở trạng thái rắn, Y không phải là chất rắn trong sơ đồ sau:

X -> SO2->  Y->  H2SO4.

Công thức của X và Y tương ứng là

A. H2S và SO3. B. FeS2 và S. C. S và SO2. D. FeS và SO3.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY