Luận Văn Sinh Học

Luận văn Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ubiquitin từ hai loại bèo tấm lemna aequinoctialis db1 và spirodela polyrhyza db2

Luận văn Nghiên cứu phân lập các yếu tố điều khiển biểu hiện gen ubiquitin từ hai loại bèo tấm lemna aequinoctialis db1 và spirodela polyrhyza db2


MỤC LỤCLời cam đoanNhững từ viết tắtDanh mục các bảngDanh mục các hìnhMục lụcTrangMƠ ̉ ĐÂ ̀ U 1Chương 1. TÔ ̉ NG QUAN TA ̀ I LIÊ ̣ U 31.1. Giới thiệu chung về cây bèo tấm 31.1.1. Phân bố của bèo tấm 31.1.2. Đặc điểm hình thái bèo tấm 31.1.3. Cây phân loại bèo tấm 51.1.4. Hình thức sinh sản của ...


Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã Yên Ninh - Huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất ở xã Yên Ninh - Huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên


MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 11. Lý do chọn đề tài . 12. Mục tiêu nghiên cứu . 23. Phạm vi nghiên cứu . 34. Đóng góp mới của luận văn . 3Chương I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 41.1. Những nghiên cứu về thành phần loài và dạng sống thực vật . 41.1.1. Những nghiên cứu về thành phần loài . 41.1.2. Những nghiên ...


Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE <10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp (nhiệt độ phòng)

Nghiên cứu sản xuất maltodextrin có DE <10 bằng phương pháp axit ở nhiệt độ thấp (nhiệt độ phòng)


Nồng độ tinh bột, nồng độ axit, thời gian thuỷ phân là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến quá trình thuỷ phân. Tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng TB, nồng độ axit và thời gian đến quá trình biến hình TB bằng phương pháp QHTN TĐY23. Trước tiên thực hiện một số thí nghiệm khảo sát:- ...


Luận văn Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại vùng đầu nguồn hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên trong một số trạng thái thảm thực vật thứ sinh tại vùng đầu nguồn hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái


MỤC LỤCTrangTrang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình MỞ ĐẦU 11. Lý do chọn đề tài . 12. Mục tiêu nghiên cứu . 23. Giới hạn nghiên cứu . 3Chương 1 - TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 41.1 Một số khái niệm có liên quan 41.2. Tổng quan ...


Luận văn Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật trong một số trạng thái thảm thực vật ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật trong một số trạng thái thảm thực vật ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên


MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 11. Đặt vấn đề . 12. Mục tiêu nghiên cứu . 23. Phạm vi nghiên cứu . 24. Đóng góp mới của luận văn . 2Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 41.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật và hệ thực vật trên thế giới và Việt Nam . 41.1.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật . 41.1.2. Những nghiên cứu ...


Nghiên cứu tách sulfat từ nước ót bằng dung dịch CaCl

Nghiên cứu tách sulfat từ nước ót bằng dung dịch CaCl


Phản ứng giữa Ca2+và SO42-đợc nhìn nhận diễn ravớitốc độ chậm vàcơ chế phứctạp [2, 4]. Có nhiềuyếutố tác động đến hiệu suấtcủa quá trình như nhiệt độ,nồng độ,tỉlệ tác chất,mức độ khuấy trộn, thời gian phản ứng Nghiêncứu trêncơsở thay đổilầnlợttừng yếutố, đồng thờicố định cácyếutố còn lại để nhận xét ...


Luận văn Đánh giá một số dõng löa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước

Luận văn Đánh giá một số dõng löa chọn lọc thế hệ R3, R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước


MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU. . 9Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 111.1. Giới thiệu về cây lúa . 111.1.1. Nguồn gốc và phân loại. . 111.1.2. Đặc điểm nông sinh học của cây lúa. 111.1.3. Giá trị kinh tế 121.1.4. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và ở Việt Nam . 131.2. Hạn và cơ chế chịu hạn. . 131.2.1. Khái n ...


Thu nhận enzyme cellulase của trichoderma reeseitrên môi trường bán rắn

Thu nhận enzyme cellulase của trichoderma reeseitrên môi trường bán rắn


Canh trường nuôi ủ T. reeseiVTT-D-80133 ởthời điểm 0 giờvà sau 7 ngày, có pH tương đối ổn định (pH 5,4 – 5,05); hàm lượng đường tựdo từ66,77 mg/g giảm còn 35,05 mg/g do nấm sợi sửdụng lượng đường tựdo có sẳn trong môi trường nuôi ủ, lượng đường tựdo sinh ra trong qúa trình sinh trưởng không đáng kể; ...


Luận văn Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertase (Beta-Fructofuranosidase) nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía

Luận văn Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertase (Beta-Fructofuranosidase) nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía


MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 31.1. VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÂY MÍA . 31.1.1. Sơ lược về cây mía . 31.1.2. Tình hình sản xuất mía ở Việt Nam . 41.2. SINH TỔNG HỢP SUCROSE . 51.3. VẬN CHUYỂN SUCROSE TRONG TẾ BÀO . 81.5. ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN BẰNG PHưƠNG PHÁP RNAi (RNA INTERF ...


Luận văn Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek]

Luận văn Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek]


MỤC LỤCLời cam đoan. iLời cảm ơn. iiMục lục. .iiiNhững chữ viết tắt.viDanh mục các bảng. .viiDanh mục các hình.viiiMỞ ĐẦU . 1Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 31.1.CÂY ĐẬU XANH . 31.1.1. Nguồn gốc và phân loại cây đậu xanh . 31.1.2. Đặc điểm nông sinh học của cây đậu xanh . 31.1.3. Tầm quan trọng của c ...


Luận văn Đánh giá về thành phần loài, năng suất, chất lượng của tập đoàn cây thức ăn gia súc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Luận văn Đánh giá về thành phần loài, năng suất, chất lượng của tập đoàn cây thức ăn gia súc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


MỤC LỤCTrangMở đầu 1Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 41.1. Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới và ở Việt Nam41.1.1. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giới 51.1.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc ở Việt Nam 91.2. Tình hình nghiên cứu về đồng cỏ tự nhiên 141. ...


Sản xuất xoài rải vụ theo hướng GAP tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Sản xuất xoài rải vụ theo hướng GAP tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


Có 35,5% nhà vườn áp dụng biện pháp bao trái đểhạn chếthiệt hại do bệnh xì mũtrái gây ra. Mặc dù giá bao tráikhá cao và phải tốn chi phí lao động đểbao nhưng đểhạn chếthiệt hại do bệnh xì mũgây ra nên nhà vườn cũng quan tâm áp dụng, đặc biệt là trong mùa mưa. Loại bao được nhà vườn ởCao Lãnh thích s ...


Luận văn Nghiên cứu năng suất, chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã Cảnh Hưng, huyện Tên Du, tỉnh Bắc Ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc

Luận văn Nghiên cứu năng suất, chất lượng của một số giống cỏ trồng ở xã Cảnh Hưng, huyện Tên Du, tỉnh Bắc Ninh và mô hình khai thác thức ăn cho gia súc


MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 11. Lý do chọn đề tài . 12. Mục đích nghiên cứu . 5Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 61.1. Tình hình nghiên cứu về cây thức ăn gia súc trên thế giới và ở Việt Nam . 61.1.1. Những nghiên cứu về năng suất của đồng cỏ tự nhiên . 61.1.2. Tình hình nghiên cứu cây thức ăn gia súc trên thế giớ ...


Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chế biến lên sự thay đổi thành phần hóa học saponin và tác dụng tăng lực của sâm Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chế biến lên sự thay đổi thành phần hóa học saponin và tác dụng tăng lực của sâm Việt Nam


Chuột nhắt trắng đực (chủng Swissalbino, 5-6 tuần tuổi, trọng lượng trung bình 20 ± 2 g) được cung cấp bởi viện Pasteur Nha Trang và được để ổn định ít nhất một tuần trước khi thử nghiệm. Chuột được nuôi trong các lồng nhựa có kích thước 22x34x25 cm, mỗi lồng 5-6 chuột. Chuột được nuôi đầy đủ bằng t ...


Tổng hợp bột mầu coban aluminat (CoAl2O4) kích thước hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp

Tổng hợp bột mầu coban aluminat (CoAl2O4) kích thước hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp


Để kiểm trasản phẩmtạo thành, tiến hành phân tíchbằng phổhồng ngoại truyền qua các sản phẩm thu được (hình1). Đỉnh đặc trưng trên phổ IR chuẩncủa axít abietic là 1695,25 cm-1. Trên phổ IR xà phòng nátri, rezinát coban và rezinát nhôm đều thấy các đỉnh ởtầnsố thấphơn.Với xà phòng nátri, đỉnh hấp thụ ...


Luận văn Đánh giá một số dõng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước của các giống L23, L18, MD7 và MD9

Luận văn Đánh giá một số dõng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước của các giống L23, L18, MD7 và MD9


MỤC LỤCTrangMở đầu . 1Chương 1. Tổng quan tài liệu 31.1. Giới thiệu về cây lạc . 31.1.1. Nguồn gốc, phân loại, phân bố và đặc điểm sinh học cây lạc . 31.1.2. Giá trị kinh tế của cây lạc . 41.1.3. Tình hình sản xuất lạc trên thế giới và ở Việt Nam . 51.2. Hạn và cơ chế chịu hạn của thực vật . 71.2.1. ...


Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị sấy ứng dụng cho vật liệu dạng bột nhão

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị sấy ứng dụng cho vật liệu dạng bột nhão


Hệthống sấy khí động là một trong các loại thiết bịsấy thích hợp cho việc sấy các loại hạt nhẹdạng paste có độ ẩm chủyếu là độẩm bềmặt nhưtinh bột khoai mì, bột nhẹ(bột CaCO3) Do kích thước hạt bé và nhẹ, các hạt vật liệu bịlôi cuốn theo dòng tác nhân vì vậy sựtrao đổi nhiệt ẩm giữa tác nhân và vật ...


Thử nghiệm hoạt tính estrogen của mầm hạt đậu nành

Thử nghiệm hoạt tính estrogen của mầm hạt đậu nành


Hàm lượng estradiol của lô chứng cắt 2 noãn sào giảm đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bình thường, chứng tỏ mô hình nghiê n cứu gây giảm năng sinh dục đạt. Hàm lượng estradiol của lô uống thuốc đối chiếu estradiol valerate liều 0,5 mg/kg cao hơn so với hàm lượng estradiol của lô chứng,đạt ý ngh ...


Đề tài Xây dựng công thức luân canh cây trồng cho huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc

Đề tài Xây dựng công thức luân canh cây trồng cho huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc


Thời tiết vụ mùa: Tính từ tháng 6 đến hết tháng 10, thời tiết vụ mùa khác với vụ đông xuân khắc nghiệt, rất thuận lợi cho cây trồng phát triển. Số giờ nắng trong mùa mưa tăng hơn mùa khô 45%. Mùa mưa thường có gió nồm theo hướng đông và đông nam đem theo nhiều hơi nước. Lượng mua sáu tháng mùa khô t ...


Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng bên trong thực phẩm theo nhiệt độ lạnh đông

Nghiên cứu phương pháp xác định tỷ lệ nước đóng băng bên trong thực phẩm theo nhiệt độ lạnh đông


Đối tượng nghiên cứu là thủy hải sản nhóm giáp xác như: tôm sú, tôm bạc và tôm thẻ Hiện nay công nghệnuôi tôm đã phát triển mạnh mẽtrên toàn quốc. Có được sựphát triển đó là nhờquá trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước, đồng thời tiếp thu những thành tựu khoa học tiên tiến của thếgiới. Đó ...