Sinh - 250 câu hỏi trắc nghiệm di truyền và ứng dụng

C âu 137: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật chuyển gen ?A. Cừu Đôli được tạo ra bằng nhân bản vô tính B. Chuột bạch có gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cốngC. E.coli có AND tái tổ hợp chứa gen Insulin người D. Cây bông có gen diệt sâu lấy ở vi khuẩnC âu 138: Về mặt di truyền, có thể xem cấy truyền phôi giống nhưA. đồng sinh khác trứng B. đồng sinh cùng trứngC. thụ tinh nhân tạo hàng loạt D. nhân bản vô tínhC âu 139: Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:A. một giống vật nuôi hay một giống cây trồng B. các biện pháp kỹ thuật trong sản xuấtC. điều kiện thức ăn và chế độ nuôi dưỡng D. năng suất và sản lượng thu đượcC âu 140: Để tách các tế bào chứa ADN tái tổ hợp ở vi khuẩn cần phải :A. sử dụng vi khuẩn có gen đánh dấu, không cần đến thể truyềnB. sử dụng các thể truyền có gen đánh dấu giống hoàn toàn như gen đánh dấu ở vi khuẩnC. sử dụng các thể truyền có cùng dấu hiệu với vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợpD. sử dụng thể truyền có dấu hiệu trái ngược với vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợpC âu 141: Trong di truyền học người, phương pháp nghiên cứu tế bào làA. xét nghiệm ADN để tìm hiểu cấu trúc gen B. xét nghiệm tế bào về mặt hóa họcC. phân tích bộ NST ở tế bào người D. phân tích cấu tạo protein hay ADN ở tế bào

C âu 137: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật chuyển gen ?

A. Cừu Đôli được tạo ra bằng nhân bản vô tính B. Chuột bạch có gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống

C. E.coli có AND tái tổ hợp chứa gen Insulin người D. Cây bông có gen diệt sâu lấy ở vi khuẩn

C âu 138: Về mặt di truyền, có thể xem cấy truyền phôi giống như

A. đồng sinh khác trứng B. đồng sinh cùng trứng

C. thụ tinh nhân tạo hàng loạt D. nhân bản vô tính

C âu 139: Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình được ứng dụng vào sản xuất thì kiểu hình được hiểu là:

A. một giống vật nuôi hay một giống cây trồng B. các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất

C. điều kiện thức ăn và chế độ nuôi dưỡng D. năng suất và sản lượng thu được

C âu 140: Để tách các tế bào chứa ADN tái tổ hợp ở vi khuẩn cần phải :

A. sử dụng vi khuẩn có gen đánh dấu, không cần đến thể truyền

B. sử dụng các thể truyền có gen đánh dấu giống hoàn toàn như gen đánh dấu ở vi khuẩn

C. sử dụng các thể truyền có cùng dấu hiệu với vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp

D. sử dụng thể truyền có dấu hiệu trái ngược với vi khuẩn nhận ADN tái tổ hợp

C âu 141: Trong di truyền học người, phương pháp nghiên cứu tế bào là

A. xét nghiệm ADN để tìm hiểu cấu trúc gen B. xét nghiệm tế bào về mặt hóa học

C. phân tích bộ NST ở tế bào người D. phân tích cấu tạo protein hay ADN ở tế bào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY