Sinh - 191 câu hỏi trắc nghiệm di truyền

C âu 95: Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là:A. mang thông tin cho việc tổng hợpmột prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ huyB. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mãC. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu.D. mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin.C âu 96: Mức phản ứng là:A. tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen B. tập hợp các kiểu gen quy định cùng 1 kiểu hìnhC. tập hợp các kiểu hình của 1 kiểu gen ứng với các môi trường khác nhau D. tập hợp các kiểu gen cho cùng 1 kiểu hìnhC âu 97: Người ta không dùng con lai có ưu thế lai làm giống vì qua các thế hệ sau:A. ưu thế lai giảm dần B. con lai thường bất thụC. tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần D. con lai không có hiện tượng ưu thế laiC âu 98: Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyềncó 10 000 cá thể, trong đó có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn (aa) thì số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể sẽ là:A. 8 100 B. 9 900 C. 900 D. 1 800

C âu 95: Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là:

A. mang thông tin cho việc tổng hợpmột prôtêin ức chế tác động lên gen chỉ huy

B. nơi gắn vào của prôtêin ức chế để cản trở hoạt động của enzim phiên mã

C. mang thông tin cho việc tổng hợp một prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu.

D. mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin.

C âu 96: Mức phản ứng là:

A. tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen B. tập hợp các kiểu gen quy định cùng 1 kiểu hình

C. tập hợp các kiểu hình của 1 kiểu gen ứng với các môi trường khác nhau D. tập hợp các kiểu gen cho cùng 1 kiểu hình

C âu 97: Người ta không dùng con lai có ưu thế lai làm giống vì qua các thế hệ sau:

A. ưu thế lai giảm dần B. con lai thường bất thụ

C. tỉ lệ kiểu gen dị hợp tăng dần D. con lai không có hiện tượng ưu thế lai

C âu 98: Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyềncó 10 000 cá thể, trong đó có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn (aa) thì số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể sẽ là:

A. 8 100 B. 9 900 C. 900 D. 1 800

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY