Sinh - 140 câu hỏi trắc nghiệm tiến hóa

54 : Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo raA. Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá B. Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoáC. Những tính trạng khác nhau giữa các cá thể cùng loài D. Sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ 55.Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hoá nhỏ làA. phân hoá khả năng sống sót của các cá thể cógiá trị thích nghi khác nhau.B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.C. quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể,định hướng quá trình tiến hoá.D. làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.56 : Theo quan niệm hiện đại, thực chất của quá trình CLTN là phân hoá A.khả năng sống sót của các cá thể trong loài B.giữa các cá thể trong loàiC.giữa các cá thể khác loài D. khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong loài.57: Theo quan niệm hiện đại, dơn vị tiến hoá cơ sở ở các loài giao phối là A. Cá thể B. quần thể C. nòi D. loài

54 : Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra

A. Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá B. Nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến

hoá

C. Những tính trạng khác nhau giữa các cá thể cùng loài D. Sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ

55.Vai trò chủ yếu của CLTN trong tiến hoá nhỏ là

A. phân hoá khả năng sống sót của các cá thể cógiá trị thích nghi khác nhau.

B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

C. quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể,định hướng quá trình tiến hoá.

D. làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định.

56 : Theo quan niệm hiện đại, thực chất của quá trình CLTN là phân hoá

A.khả năng sống sót của các cá thể trong loài B.giữa các cá thể trong loài

C.giữa các cá thể khác loài D. khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong loài.

57: Theo quan niệm hiện đại, dơn vị tiến hoá cơ sở ở các loài giao phối là

A. Cá thể B. quần thể C. nòi D. loài

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY