Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài: “Một số vấn đề của Châu Phi – địa lí 11"

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 5

2. Mục đích nghiên cứu 6

3. Đối tượng nghiên cứu 6

4. Phạm vi nghiên cứu 6

5. Phương pháp nghiên cứu 6

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG

DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 11 7

A. Cơ sở lí luận 7

I. Khái niệm năng lực, chương trình giáo dục định hướng năng lực 7

1. Khái niệm năng lực 7

2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực 7

II. Các năng lực trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực

nói chung và dạy học địa lí nói riêng 8

II.1. Các năng lực chung 9

II.2. Các năng lực chuyên biệt trong môn Địa lí 13

III. Hai vấn đề cốt lõi trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực 16

III.1. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng

phát triển năng lực của học sinh 16

III.2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực 16

III.2.1. Định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá

hoạt động học tập của học sinh 17

III.2.2. Mục tiêu của kiểm tra đánh giá 18

III.2.3. Các phương pháp đánh giá 19

III.2.4. Tăng cường sử dụng các câu hỏi gắn với thực tiễn, câu hỏi mở 20

IV. Một số phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy năng lực

học sinh trong bộ môn Địa lí 21

IV.1. Các phương pháp dạy học tích cực 21

IV.1.1. Dạy học nêu và giải quyết vấn đề 21

IV.1.2. Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác bản đồ, lược đồ, Atlas địa lí 23

IV.1.3. Phương pháp dự án 24

IV.1.4. Dạy học nhóm 27

IV.1.5. Phương pháp đóng vai 30

IV.1.6. Phương pháp bản đồ tư duy 31

IV.2. Các kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực 34

IV.2.1.Kĩ thuật “Khăn trải bàn” 35

IV.2.2.Kĩ thuật mảnh ghép 35

IV.2.3.Kĩ thuật XYZ (còn gọi là kĩ thuật 635) 36

IV.2.4. Kĩ thuật đặt tiêu đề cho một đoạn văn 37

IV.2.5. Kĩ thuật hỏi chuyên gia 38

IV.2.6. Kĩ thuật “ 3 lần 3 ” 38

IV.2.7. Kĩ thuật KWL 38

IV.2.8. Kĩ thuật tổ chức Trò chơi (Game show) 40

B. Cơ sở thực tiễn của việc vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong bài 5 – Một số vấn đề của Châu Phi (Địa lí 11)

1. Chương trình Địa lí 11 40

2. Việc vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chung và trường THPT Khoái Châu nói riêng 41

3. Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá ở các trường THPT nói chung và trường THPT Khoái Châu nói riêng 41

CHƯƠ NG II: THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG BÀI 5: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI – ĐỊA LÍ 11” 42

I. Mục tiêu bài học 42

II. Chuẩn bị của Giáo viên và Học sinh 43

III. Mô tả các mức độ nhận thức và định hướng năng lực hình thành theo chủ đề.44

IV. Dự kiến tiến trình giờ học.52

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 67

I. Mục đích, nhiệm vụ thực nghiệm 67

1. Mục đích thực nghiệm 67

2. Nhiệm vụ của thực nghiệm 67

II. Tổ chức thực nghiệm 67

1. Chọn đối tượng thực nghiệm 67

2. Kết quả thực nghiệm 67

3. Nhận xét kết quả thực nghiệm 68

PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết luận 69

2. Khuyến nghị. 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY