Sản phẩm và dịch vụ thông tin - Thư viện

I. CÁC SẢN PHẨM THÔNG TIN 2

1. Khái niệm sản phẩm thông tin 2

2. Các sản phẩm thông tin 3

2.1. Hệ thống mục lục 3

2.2. Hệ thống phiếu tra cứu dữ kiện 4

2.3. Thư mục 4

2.4. tạp chí tóm tắt 5

2.5. Chỉ dẫn, trích dẫn khoa học 5

2.7. tổng luận 6

2.8. Cơ sở dữ liệu 6

2.9. một số sản phẩm khác trên mạng 6

2.10. Các loại ấn phẩm thông tin 7

3. Liên hệ 7

CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN 9

1. Khái niệm dịch vụ thông tin thư viện 9

2. Các loại dịch vụ thông tin thư viện 10

2.1. Nhóm các dịch vụ cung cấp tài liệu 10

2.1.1. Dịch vụ cung cấp tài liệu tại chỗ 10

2.1.2. Dịch vụ cho mượn tài liệu về nhà 11

2.1.3. Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu gốc 11

2.1.4. Dịch vụ dịch tài liệu 11

2.2. Nhóm dịch vụ tra cứu thông tin 11

2.2.1. Dịch vụ tra cứu thông tin tại thư viện 11

2.2.2. Dich vụ hỏi đáp thông tin 12

2.2.3. Dich vụ internet 12

2.3. Nhóm dịch vụ trao đổi thông tin 12

2.3.1. Hội nghị, hội thảo, serminar 12

2.3.3. Thư điện tử 13

2.3.4. Một số các dịch vụ trên mạng khác 13

2.4. Nhóm dịch vụ tư vấn 13

2.5. Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc 13

2.6. Dich vụ phổ biến thông tin hiện tại 13

2.7. Dịch vụ khai thác tài liệu đa phương tiện 14

2.8. một số các dich vụ khác 14

3. Liên hệ 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY