S - Bổ đè suy rộng và bài toán tối ưu toàn phương

(Bản scan)

Trang TRANG PHỤ BÌA 1

LỜI CẢM ƠN 2

LỜI CAM ĐOAN 3

MỤC LỤC 4

MỜ ĐÀU 5

CHƯƠNG 1 S-BÕ ĐỀ SUY RỘNG 7

1.1 Định lí Minimax 7

1.2 Giới thiệu S-BỖ dề và S-BỒ dề suy rộng 14

1.2.1 S-BỔ đề 14

1.2.2 S-BỔ đề suy rộng 19

CHƯƠNG 2 BÀI TOÁN TỐI ưu TOÀN PHƯƠNG 25

2.1 Bài toán tối ưu toàn phương với một hạn chế 25

2.2 Bài toán tôi ưu toàn phương với nhiều hạn chế 35

KẾT LUẬN 52

TÀI LIỆU THAM KHAO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY