Quy ước đặt tên file trên Internet và cơ bản về HTTP - FTP

Trong khi đó, FTP (viết tắt từFile Transfer Protocol, giao thức truyền tải file) là một giao thức dùng đểtải lên (upload) các file từmột trạm làm việc (workstation) hay máy tính cá nhân tới một FTP server hoặc tải xuống (download) các file từmột máy chủFTP vềmột trạm làm việc (hay máy tính cá nhân). Đây là cách thức đơn giản nhất đểtruyền tải các file giữa các máy tính trên Internet. Khi tiếp đầu ngữftp xuất hiện trong một địa chỉURL, có nghĩa rằng người dùng đang kết nối tới một file server chứkhông phải một Web server, và một hình thức truyền tải file nào đó sẽđược tiến hành. Khác với Web server, hầu hết FTP server yêu cầu người dùng phải đăng nhập (log on) vào server đó đểthực hiện việc truyền tải file.

Trong khi đó, FTP (viết tắt từFile Transfer Protocol, giao thức

truyền tải file) là một giao thức dùng đểtải lên (upload) các file từ

một trạm làm việc (workstation) hay máy tính cá nhân tới một FTP

server hoặc tải xuống (download) các file từmột máy chủFTP về

một trạm làm việc (hay máy tính cá nhân). Đây là cách thức đơn giản

nhất đểtruyền tải các file giữa các máy tính trên Internet. Khi tiếp

đầu ngữftp xuất hiện trong một địa chỉURL, có nghĩa rằng người

dùng đang kết nối tới một file server chứkhông phải một Web

server, và một hình thức truyền tải file nào đó sẽđược tiến hành.

Khác với Web server, hầu hết FTP server yêu cầu người dùng phải

đăng nhập (log on) vào server đó đểthực hiện việc truyền tải file.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY