Quốc tế học - Quan hệ Hoa kỳ - Cuba (1992 – 2016)

LỜI MỞ ĐẦU . 6

1. Tính cấp thiết của đề tài . 6

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 7

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn.12

3.1. Mục đích.12

3.2. Nhiệm vụ.12

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .13

4.1. Đối tượng nghiên cứu .13

4.2. Phạm vi nghiên cứu.13

5. Phương pháp nghiên cứu.14

6. Đóng góp của luận văn .14

7. Kết cấu luận văn.14

Chương 1:NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ HOA KỲ -

CUBATỪ NĂM 1992 ĐẾN NĂM 2016 .16

1.1. Khái quát quan hệ Hoa Kỳ - Cuba từ năm 1959 - 1992 .16

1.2. Bối cảnh quốc tế và khu vực.18

1.2.1. Quốc tế .

1.2.2. Khu vực .

1.2. Tình tình Hoa Kỳ,Cuba.

1.2.1. Hoa Kỳ.

1.2.2.Cuba.

Chương 2 :DIỄN BIẾN QUAN HỆ HOA KỲ - CUBA TỪ NĂM 1992 ĐẾN

2016 .

2.1. Quan hệ Hoa Kỳ - Cuba trong giai đoạn cấm vận .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY