Luận Văn Quản Trị Web

Bài giảng Thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử


Máy chủ Web được thiết lập chạy ở các mức đặc quyền khác nhauMức thẩm quyền cao nhất có độ mềm dẻo cao nhất, cho phép các chương trình, thực hiện tất cả các chỉ lệnh của máy và không giới hạn truy nhập vào tất cả các phần của hệ thống, không ngoại trừ các vùng nhạy cảm và phải có thẩm quyền. Mức thẩ ...


Bài giảng an toàn hệ thống thông tin

Bài giảng an toàn hệ thống thông tin


†Quản lý khóa là một vấn đề quan trọng„ Tính bí mật: khóa đối xứng„ Tính toàn vẹn: khóa đối xứng, khóa công khai †Giải pháp quản lý khóa„ Khóa đối xứng †Trọng tài (Trusted Third Party)„ Khóa công khai †Quản lý khóa là một vấn đề quan trọng „ Tính bí mật: khóa đối xứng „ Tính toàn vẹn: khóa đối xứ ...


Chuyên đề Cấu hình ứng dụng trong ASP.net

Chuyên đề Cấu hình ứng dụng trong ASP.net


Dùng để chỉ ra các tùy chọn biên dịch khi cần thiết biên dịch các tập tin nguồn ứng dụngTham chiếu các thư viện yêu cầu trong suốt quá trình biên dịch có thể được chỉ ra ở đâyNó cũng có thể chỉ ra ứng dụng đang chạy trong chế độ debug Dùng để chỉ ra các tùy chọn biên dịch khi cần thiết biên dịch cá ...


Chuyên đề Điều khiển Web

Chuyên đề Điều khiển Web


Có 4 loại điều khiển trong WebIntrinsic ControlsList ControlsRich ControlsValidation Controls Có 4 loại điều khiển trong Web Intrinsic Controls List Controls Rich Controls Validation Controls


Chuyên đề Tìm hiểu về Công nghệ Web service

Chuyên đề Tìm hiểu về Công nghệ Web service


Phần tử binding: Định nghĩa cách thức truy cập Website thông qua các giao thức bên dưới. Mỗi phần tử binding sẽ mô tả cách thức liên kết một portType vào 1 protocol nhất định. Web hỗ trợ bao nhiêu protocol thì phải xây dựng bấy nhiêu phần tử binding Phần tử binding: Định nghĩa cách thức truy cập We ...


Thiết lập mạng wifi chia sẻ LAN và internet không cần acsess point

Thiết lập mạng wifi chia sẻ LAN và internet không cần acsess point


8. Trong Network key gõ chìa khóa bảo mật vô dùng ASCII hoặc kí tựhexadecimal. Kí tựASCII có thểchứa chữcái, sốhoặc biểu tuợng trong khi hexa chỉchứa sốtừ0-9 và chữtừA đền F. Lưu í: nếu bạn chọn chế độbảo mật WEP, chìa khóa sẽphải là 5 kí tựASCII hoặc 10 kí tựhexa cho mức bảo mật 64 bit và 13 ASCII ...


Internet - Đôi điều cần biết

Internet - Đôi điều cần biết


Internet không phải là một cái gì cụ thể. Nó là một chùm các hệ thông mạng kết nối lại với nhau, bởi thế không hề có một kẻ nào hay một tổ chức hoặc chính phủ nào dám cả gan đứng ra làm chủ nó.Những mạng thương mại cỡ lớn, giống như các mạng chạy bởi IBM, Sprint, PSI, và Alternet, cung cấp một hệ th ...


Về chuẩn H.323

Về chuẩn H.323


Kênh RAS dùng để truyền tải các bản tin sử dụng trong quá trình đăng ký điểm cuối và tìm kiếm Gatekeeper mà liên kết một địa chỉ định danh của điểm cuối với “địa chỉ lớp giao vận” kênh báo hiệu cuộc gọi của nó. Kênh RAS là kênh không tin cậy, vì thế trong khuyến nghị H.225 đã khuy ến nghị thời gian ...


Sửdụng Internet 3G sao cho hiệu quả

Sửdụng Internet 3G sao cho hiệu quả


Nếu nhưmua một chiếc USB 3G của nhà mạng nào đó, có thểgiá bán sẽrẻhơn đôi chút so với những chiếc USB đã được bẻkhoá có mặt trên thịtrường. Hơn nữa, bạn chỉ được phép sửdụng USB 3G của mạng đó mà thôi. Giải phép hữu hiệu nhất là bạn hãy nên chấp nhận tốn kém hơn 1 chút đểsởhữu một chiếc USB 3G đã đ ...


Giám sát chất lượng truyền tin cho VoIP

Giám sát chất lượng truyền tin cho VoIP


RTP cho phép sử dụng các bộ trộn và bộ chuyển đổi. Bộ trộn là thiết bị nhận các lưồng thông tin từ vài nguồn có tốc độ truyền khác nhau, trộn chúng lại với nhau và chuyển tiếp theo một tốc độ xác định ở đầu ra. Bộ chuyển đổi nhận một luồng thông tin ở đầu vào, chuyển đổi nó thành một khuôn dạng khác ...


Các khái niệm cơ bản về internet

Các khái niệm cơ bản về internet


Cổng vòng (circuit-Level Gateway)Cổng vòng là một chức năng đặc biệt có thểthực hiện được bởi một cổng ứng dụng. Cổng vòng đơn giản chỉchuyển tiếp (relay) các kết nối TCP mà không thực hiện bất kỳmột hành động xửlý hay lọc packet nào. Hình dưới đây minh hoạmột hành động sửdụng nối telnet qua cổng vò ...


Bài giảng Internet và các dịch vụ - chương 1

Bài giảng Internet và các dịch vụ - chương 1


Ring Topology - Token ring của IBMLà mô hình mạng mà một node được kết nối chính xác với 2 node khác tạo thành một vòng tròn tín hiệu: một cái vòng tròn (ring). Mỗi gói dữ liệu đều có mang địa chỉ trạm đích, mỗi trạm khi nhận được một gói dữ liệu nó kiểm tra nếu đúng với địa chỉ của mình thì nó nhận ...


Đề tài Internet Information Services 6.0

Đề tài Internet Information Services 6.0


Trên máy PC, mở trình duyệt và gõ https://technet.com.vn . Khi truy cập đến, hệ thống sẽ cảnh báo bạn rằng tổ chức CA đã chứng thực cho Web Server chứa Web Site https://technet.com.vnkhông nằm trong danh sách tin tưởng của máy PC, hãy nhấn vào nút View Certificate để xem thông tin về Web Site này: ...


Ebook Giới thiệu về Internet

Ebook Giới thiệu về Internet


Hiện nay Internet đã vươn lên lớn mạnh, thành công, quan trọng, và là một Internet có sức mạnh công nghiệp, vững chắc, quản lý bằng các sự kiện, và trả tiền theo mức sử dụng, với chất lượng ngày càng tăng chứ không giảm. VÌ thế hãy cứ tiếp tục với nó trước khi có thảm họa sụp đổ Hiện nay Internet đ ...


Bài giảng Chương Tổng quan về mạng máy tính

Bài giảng Chương Tổng quan về mạng máy tính


Segmentation và ReassemblyoMỗi layer quy định kích thước khối dữliệu SDU mà nó có thể truyền đượcoMột SDU của layer n có thểlớn hơn SDU của layer n-1 o Phía truyền: SDU phân đoạn thành nhiều PDUso Phía nhận: các PDUs được kết hợp lại thành SDU Segmentation và Reassembly oMỗi layer quy định kích th ...


Bài giảng Tầng mạng – Internet Layer

Bài giảng Tầng mạng – Internet Layer


Checksum Mã kiểm soát lỗi cho phần ñầu Tại bên gửi đặt checksum = 0 Tổng theo các số 16 bits đảo bit tất cả Tại bên nhận Tổng tất cả theo các số 16 bit Phải thu được toàn các bit 1 Nếu không, gói tin bị lỗ Checksum  Mã kiểm soát lỗi cho phần ñầu  Tại bên gửi  đặt checksum = 0  Tổng ...


Bí kíp nghịch ngợm máy tính khi mất mạng internet

Bí kíp nghịch ngợm máy tính khi mất mạng internet


Giải quyết công việctồn đọng bằng những công cụ đơn giản như Word, Excel, PowerPoint Chắc hẳn teen mình chẳng nhất thiết phải dùng tới đường truyền internet để hoàn thành đâu nhỉ!? Giải quyết công việctồn đọng bằng những công cụ đơn giản như Word, Excel, PowerPoint Chắc hẳn teen mình chẳng nhất t ...


DNS là gì, sử dụng thế nào?

DNS là gì, sử dụng thế nào?


Tìm thông số DNSServerđang dùngMuốn xem DNS Server mà ta đang sử dụng cũng khá đơn giản, chỉ cần vào Start, ở hộp thoại Rungõ cmdrồi Enter. Cửa sổ "đen xì" xuất hiện, gõ tiếp câu lệnh"ipconfig /all" (không bao gồm dấu ngoặc kép)để hiển thị các thông số địa chỉ IP và cả DNS Server (phần đóng khung đỏ ...


Báo cáo Thực tập cơ sở chuyên ngành - Tìm hiểu về BGP

Báo cáo Thực tập cơ sở chuyên ngành - Tìm hiểu về BGP


Mục LụcChương I . Tổng quan BGPI.1.Khái niệm BGPI.2.Đặc điểm của BGPI.3.Thuật ngữ BGPI.4.Hoạt động của BGPI.5.Khi dùng BGP và khi không dùng BGPI.5.1.Khi nào dùng BGP?I.5.2.Khi nào không dùng BGP?I.6.So sánh IBGP và EBGPI.7.Các bước xây dựng bảng định tuyếnChương II.Các thông số tuyến đường trong BG ...


Những dấu son trong cuộc đời gần 50 năm đáng nhớ của Internet

Những dấu son trong cuộc đời gần 50 năm đáng nhớ của Internet


1992Tập đoàn nghiên cứu và giáo dục (Corporation for Education and Research Network) đưa ra khái niệm World Wide Web (www). Đồng thời trong năm đó, tốc độ mạng NSFNET đã lên tới 44,739 Mbps. 1992 Tập đoàn nghiên cứu và giáo dục (Corporation for Education and Research Network) đưa ra khái niệm Wor ...