Quản trị công ty ở Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

Nâng cao chất lượng công bố thông tin cho cổ đông là một trong những giải pháp

nâng cao hiệu quả quản trị công ty tại PVFC, tạo niềm tin từ phía nhà đầu tư và phát triển

thương hiệu, hình ảnh PVFC trên thị trường chứng khoán. PVFC cần chủ động công bố thông

tin cho cổ đông một cách phù hợp và kịp thời.

Công bố thông tin phù hợp nghĩa là thông tin công bố phải là thông tin trọng tâm, đáp

ứng đúng nhu cầu về thông tin của cổ đông, chứ không phải là công bố thông tin dàn trải, không

đúng những thông tin mà cổ đông cần được cung cấp. Bởi nếu thông tin được cung cấp cho cổ

đông không phù hợp sẽ làm cho thông tin của PVFC nhàm chán, mất dần hiệu quả và có thể cổ

đông sẽ không muốn sử dụng nguồn thông tin từ PVFC cung cấp.

Công bố thông tin kịp thời nghĩa là thông tin phải được cung cấp đúng thời hạn, đúng

thời điểm. Bởi các cổ đông thường có nhu cầu được cung cấp thông tin kịp thời khi cổ phiếu

giảm giá hoặc tăng giá mạnh. Đứng trước một đợt giảm giá cổ phiếu, PVFC phải có phương

án công bố thông tin để giải thích nguyên nhân giảm giá cổ phiếu nhằm trấn an nhà đầu tư,

giúp ngăn chặn việc nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu. Còn khi cổ phiếu tăng giá mạnh do thông

tin sai lệch, PVFC phải công bố thông tin đính chính kịp thời để bảo vệ cổ đông, tránh được

sự gian lận trong mua bán cổ phiếu, đảm bảo minh bạch thông tin, tránh gây mất uy tín của

PVFC trên thị trường. Hay khi thị trường có nhiều biến động, PVFC phải đối mặt với những

khó khăn, nếu PVFC công khai rủi ro , nêu rõ chiến lươc̣ đối phó vớ i rủi ro , tạo dựng được

niềm tin cho cổ đông thì cổ đông sẽ xem xét khả năng nắm giữ cổ phiếu và tin tưởng vào việc

PVFC ngăn chăṇ đươc̣ rủi ro t hay vì bán tháo cổ phiếu . Trước mắt, PVFC có thể thực hiện

những giải pháp sau để cải thiện chất lượng hoạt động công bố thông tin:

- Nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ quản lý của Tổng Công ty về tầm quan trọng của

việc công bố thông tin và tạo sự bình đẳng về tiếp nhận thông tin cho cổ đông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY