Quan niệm của chủ nghĩa Mark-Lenin về kinh tế nông dân và ý nghĩa đối với Việt Nam

Lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin nói chung, và quan niệm về cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế tiểu nông lên chủ nghĩa xã hội nói riêng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu và vận dụng vào việc thực hiện cải tạo nền kinh tế sản xuất nhỏ cá thể theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng đáng tiếc là công cuộc cải tạo đó dường như không mấy thành công: đưa nông dân vào HTX (1960-1980), rồi lại thừa nhận quyền tự chủ kinh doanh của kinh tế hộ (1981-1996), rồi lại thành lập HTX (1997 đến nay). Từ đó, một câu hỏi đặt ra là: phải chăng lý luận về cải tạo sản xuất nhỏ mà chủ nghĩa Marx-Lenin đưa ra là không đúng? Câu trả lời thì đã nằm ngay ở việc làm của chúng ta vừa nêu trên (các HTX được thành lập lại theo Luật HTX từ năm 1997 là HTX khác trước, theo mô hình của V.I.Lênin). Như vậy, nguyên nhân của sự yếu kém của các HTX trước đây không phải do áp dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về cải tạo nông dân, mà trái lại là do chúng ta đã không làm đúng theo những gì mà K.Marx, F.Engels và V.I.Lenin đã chỉ dẫn. Thể hiện:

Lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin nói chung, và quan niệm về cải tạo xã hội chủ nghĩa

nền kinh tế tiểu nông lên chủ nghĩa xã hội nói riêng đã được Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên

cứu và vận dụng vào việc thực hiện cải tạo nền kinh tế sản xuất nhỏ cá thể theo con đường xã

hội chủ nghĩa. Nhưng đáng tiếc là công cuộc cải tạo đó dường như không mấy thành công:

đưa nông dân vào HTX (1960-1980), rồi lại thừa nhận quyền tự chủ kinh doanh của kinh tế hộ

(1981-1996), rồi lại thành lập HTX (1997 đến nay). Từ đó, một câu hỏi đặt ra là: phải chăng lý

luận về cải tạo sản xuất nhỏ mà chủ nghĩa Marx-Lenin đưa ra là không đúng? Câu trả lời thì

đã nằm ngay ở việc làm của chúng ta vừa nêu trên (các HTX được thành lập lại theo Luật HTX từ

năm 1997 là HTX khác trước, theo mô hình của V.I.Lênin). Như vậy, nguyên nhân của sự yếu kém

của các HTX trước đây không phải do áp dụng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về cải tạo nông

dân, mà trái lại là do chúng ta đã không làm đúng theo những gì mà K.Marx, F.Engels và

V.I.Lenin đã chỉ dẫn. Thể hiện:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY