Quản lý phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hướng bền vững (sustainable vietnam road transport infrastrucrture development management)

Xây dựng khái niệm, phân tích các đặc trưng, các yếu tố ảnh

hưởng đến phát triển HTGTĐB; cũng như các tác động của quá trình

phát triển HTGTĐB. Đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết,

các yêu cầu phải tuân thủ nhằm hạn chế các yếu tố bất lợi;/

Developing the concepts of and analyzing the features of and

influences on the Road Transport Infrastructure development as well

as its impacts; Providing key tasks to be solved, requirements to be

complied with in order to limit adverse factors;

- Đưa ra bảy nguyên tắc, xây dựng các tiêu chí, các chỉ tiêu để

đánh giá sự phát triển HTGTĐB theo hướng bền vững;/Providing

seven principles, developing criteria and indicators to evaluate the

sustainable development of Road Transport Infrastructure;

- Đánh giá công tác quản lý quy hoạch theo truyền thống, đưa

ra khái niệm mới về quy hoạch phát triển HTGTĐB theo hướng bền

vững. Đồng thời đưa ra 21 nguyên tắc liên quan đến quy hoạch: xây

dựng, HTGTĐB, giao thông đô thị; phân khu chức năng trong đô

thị;/ Assessing the traditional planning management, setting up a new

concept of sustainable Road Transport Infrastructure development

planning and providing 21 planning related principles concerning

construction, Road Transport Infrastructure, urban transport;

functional division of urban areas;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY