Quản lý chất lượng đào tạo ngành công nghệ thông tin trong các trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận TQM

Qua thực trạng khảo sát và đánh giá tình hình hoạt động đào tạo và quản lý chất

lượng đào tạo ngành CNTT hệ cao đẳng ở TP Hồ Chí Minh và các kinh nghiệm quốc

tế được trình bày ở chương 2 đã cho thấy thực trạng đào tạo, quản lý chất lượng đào

tạo ngành CNTT hệ cao đẳng trên cả nước nói chung và thành phố HCM nói riêng.

Chương 2 cũng đã phản ánh kết quả nghiên cứu qua tổng hợp thông tin, tư liệu

về 02 trường cao đẳng điển hình để thấy rõ hơn, cụ thể hơn thực trạng hiện nay về

quản lý chất lượng đào tạo ngành CNTT hệ cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh làm cơ sở

để xây dựng các giải pháp ở Chương 3.

Qua kết quả khảo sát cho thấy thực trạng về đào tạo, chất lượng đào tạo và quản

lý đào tạo hệ cao đẳng ngành CNTT tuy đã có những bước phát triển mới song so với

nhu cầu về chất lượng nhân lực CNTT của thị trường lao động trong nước và quốc tế

thì còn nhiệu bất cập, hạn chế. Công tác quản lý chất lượng đào tạo, các điều kiện

đảm bảo chất lượng như tuyển sinh, chương trình, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên

chưa được đầu tư và quan tâm đứng mức. Đặc biệt hầu hết các cơ sở đào tạo cao

đẳng ngành CNTT chưa có hệ thống quản lý chất lượng đào tạo cần thiết theo tiếp

cận TQM để đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu

nhân lực CNTT có chất lượng của thị trường lao động tron nước và khu vực, quốc tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY