Quản lý quỹ đầu tư trên thế giới 4

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ( SACOMBANK) 1

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 1

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM 3

PHÂN TÍCH NGÀNH NGÂN HÀNG: 4

PHÂN TÍCH SWOT CỦA SACOMBANK: 5

1. Điểm mạnh (Strengths): 5

2. Điểm yếu (Weaknesses) 6

3. Cơ hội (Opportunities) 7

4. Thách thức (Threats) 8

PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY SACOMBANK: 8

Huy động vốn 8

Hoạt động tín dụng 9

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán 12

• Hoạt động thanh toán 12

• Hoạt động thanh toán quốc tế 12

Phân tích tài chính của Sacombank 14

PHÂN TÍCH TỶ SỐ SINH LỢI: 14

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI: 17

PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG 20

1. Dự phóng báo cáo thu nhập: 20

1.1. Dự phóng Báo cáo thu nhập: 20

1.2. Dự phóng Bảng cân đối kế toán: 23

1.3. Dự phóng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: 26

2. Định giá cổ phần: 27

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu của Sacombank 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY