Quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh ở các trường trung học cơ sở vùng nông thôn thị xã Bà Rịa

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang1. Lý do chọn đềtài . 1 2. Mục đích nghiên cứu . 3 3. Đối tượng và khách thểnghiên cứu . 3 4. Nhiệm vụnghiên cứu . 3 5. Giảthuyết khoa học. 4 6. Phạm vi nghiên cứu . 4 7. Phương pháp nghiên cứu . 4 Chương 1: Cơsởlý luận liên quan đến đềtài 1.1. Lịch sửvấn đềnghiên cứu. 5 1.2. Cơsởlý luận của đềtài . 8 1.2.1. Khái niệm liên quan đến đềtài . 8 1.2.2. Quan điểm chỉ đạo việc tổchức phối hợp giữa nhà trường với CMHS. 10 1.2.3. Vai trò, trách nhiệm của gia đình và nhiệm vụcủa hội CMHS . 13 1.2.4. Ý nghĩa của việc phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội . 17 1.2.5. Nội dung việc quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với CMHS 20 Chương 2: Thực trạng việc quản lý công tác phối hợp với CMHS ởcác trường THCS vùng nông thôn thịxã Bà Rịa2.1. Khái quát vềcác xã và trường THCS vùng nông thôn của thịxã Bà Rịa. 28 2.2. Thực trạng quản lý công tác phối hợp với CMHS ởcác trường THCS vùng nông thôn thịxã Bà Rịa . 30 2.2.1. Thực trạng nhận thức 2.2.1.1. Nhận thức vềsựphụthuộc của kết quảgiáo dục HS vào việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình. 32 2.2.1.2. Nhận thức vềvai trò của các lực lượng giáo dục trong sựquan hệphối hợp giữa nhà trường và gia đình . 33 2.2.1.3. Nhận thức vềtrách nhiệm phối hợp giữa nhà trường và gia đình. 35 2.2.1.4. Nhận thức vềnội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình. 37 2.2.1.5. Nhận thức của CBQL vềviệc quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình. 45 * Tiểu kết vềthực trạng nhận thức . 47 2.2.2 Thực trạng việc quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với CMHS 2.2.2.1. Thực trạng quản lý việc liên lạc giữa GVCN với CMHS . 48 2.2.2.2. Thực trạng việc chỉ đạo GVCN thực hiện phối hợp với CMHS. 50 2.2.2.3. Thực trạng việc CMHS quản lý, hướng dẫn con học tập. 54 2.2.2.4. Thực trạng quản lý việc CMHS phối hợp với nhà trường . 60 2.2.2.5. Thực trạng việc quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với CMHS của hiệu trưởng. 65 2.2.3. Nhận xét vềcác lực lượng giáo dục trong sựquan hệphối hợp giữa nhà trường với CMHS ởcác trường THCS vùng nông thôn thịxã Bà Rịa . 69 * Tiểu kết vềthực trạng quản lý việc phối hợp giữa nhà trường với CMHS. 71 2.3. Nguyên nhân của thực trạng còn hạn chếtrong công tác quản lý sựphối hợp giữa nhà trường với CMHS. 73 Chương 3: Các biện pháp nâng cao hiệu quảquản lý công tác phối hợp với CMHS ởcác trường THCS vùng nông thôn thịxã Bà Rịa 3.1. Cơsở đềra các biện pháp. 75 3.2. Những biện pháp . 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. Kết luận. 86 2. Những kiến nghị. 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤLỤC

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU Trang

1. Lý do chọn đềtài . 1

2. Mục đích nghiên cứu . 3

3. Đối tượng và khách thểnghiên cứu . 3

4. Nhiệm vụnghiên cứu . 3

5. Giảthuyết khoa học. 4

6. Phạm vi nghiên cứu . 4

7. Phương pháp nghiên cứu . 4

Chương 1: Cơsởlý luận liên quan đến đềtài

1.1. Lịch sửvấn đềnghiên cứu. 5

1.2. Cơsởlý luận của đềtài . 8

1.2.1. Khái niệm liên quan đến đềtài . 8

1.2.2. Quan điểm chỉ đạo việc tổchức phối hợp giữa nhà trường với CMHS. 10

1.2.3. Vai trò, trách nhiệm của gia đình và nhiệm vụcủa hội CMHS . 13

1.2.4. Ý nghĩa của việc phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội . 17

1.2.5. Nội dung việc quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với CMHS 20

Chương 2: Thực trạng việc quản lý công tác phối hợp với CMHS

ởcác trường THCS vùng nông thôn thịxã Bà Rịa

2.1. Khái quát vềcác xã và trường THCS vùng nông thôn của thịxã Bà Rịa. 28

2.2. Thực trạng quản lý công tác phối hợp với CMHS ởcác trường THCS

vùng nông thôn thịxã Bà Rịa . 30

2.2.1. Thực trạng nhận thức

2.2.1.1. Nhận thức vềsựphụthuộc của kết quảgiáo dục HS vào việc phối

hợp giữa nhà trường và gia đình. 32

2.2.1.2. Nhận thức vềvai trò của các lực lượng giáo dục trong sựquan hệ

phối hợp giữa nhà trường và gia đình . 33

2.2.1.3. Nhận thức vềtrách nhiệm phối hợp giữa nhà trường và gia đình. 35

2.2.1.4. Nhận thức vềnội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình. 37

2.2.1.5. Nhận thức của CBQL vềviệc quản lý công tác phối hợp giữa nhà

trường và gia đình. 45

* Tiểu kết vềthực trạng nhận thức . 47

2.2.2 Thực trạng việc quản lý hoạt động phối hợp giữa nhà trường với CMHS

2.2.2.1. Thực trạng quản lý việc liên lạc giữa GVCN với CMHS . 48

2.2.2.2. Thực trạng việc chỉ đạo GVCN thực hiện phối hợp với CMHS. 50

2.2.2.3. Thực trạng việc CMHS quản lý, hướng dẫn con học tập. 54

2.2.2.4. Thực trạng quản lý việc CMHS phối hợp với nhà trường . 60

2.2.2.5. Thực trạng việc quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với

CMHS của hiệu trưởng. 65

2.2.3. Nhận xét vềcác lực lượng giáo dục trong sựquan hệphối hợp giữa nhà

trường với CMHS ởcác trường THCS vùng nông thôn thịxã Bà Rịa . 69

* Tiểu kết vềthực trạng quản lý việc phối hợp giữa nhà trường với CMHS. 71

2.3. Nguyên nhân của thực trạng còn hạn chếtrong công tác quản lý sựphối

hợp giữa nhà trường với CMHS. 73

Chương 3: Các biện pháp nâng cao hiệu quảquản lý công tác phối

hợp với CMHS ởcác trường THCS vùng nông thôn thịxã Bà Rịa

3.1. Cơsở đềra các biện pháp. 75

3.2. Những biện pháp . 76

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận. 86

2. Những kiến nghị. 89

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY