Luận Văn Quan Hệ Quốc Tế

Tiểu luận Quan hệ Việt Nam – EU

Tiểu luận Quan hệ Việt Nam – EU


Từ năm 1995 đến nay, trao đổi thương mại của Việt Nam với các nước thành viên EU tăng hàng năm khoảng 15 - 20% và EU đã trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu của Eurostat (xin lưu ý: vì nhiều lý do, số liệu của EU khác rất nhiều so với số liệu thống kê của ...


Tiểu luận Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Campuchia

Tiểu luận Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Campuchia


MỤC LỤC  I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 11. Vị trí địa lý 12. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 1II. DÂN CƯ XÃ HỘI VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 11. Dân cư 12. Xã hội 13. Chế độ chính trị 23.1. Lịch sử hình thành 23.2. Thể chế chính trị 44. Chính sách đối ngoại 55. Văn hóa 6III. KINH TẾ 7MỤ ...


Báo cáo Ý nghĩa của việc ảnh hưởng của chữ Hán vào Việt Nam

Báo cáo Ý nghĩa của việc ảnh hưởng của chữ Hán vào Việt Nam


MỤC LỤC I. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO 1II. Ý NGHĨA CỦA VIỆC ẢNH HƯỞNG CHỮ HÁN VÀO VIỆT NAM 21. Sự xuất hiện chữ Hán 22. Hoàn cảnh lịch sử nào, điều kiện lịch sử nào đưa tới một đợt tiếp xúc lâu dài liên tục và sâu rộng của tiếng Hán đối với Việt Nam 33. Ý nghĩa của việc ảnh hưởng chữ Hán vào Việt Nam 4KẾT ...


Tiểu luận Những nét đẹp của Thánh đường Hồi Giáo ở Ấn Độ

Tiểu luận Những nét đẹp của Thánh đường Hồi Giáo ở Ấn Độ


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 3I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ: 3III. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 3IV. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41. Phạm vi nghiên cứu 42. Phương pháp nghiên cứu 4PHẦN NỘI DUNG 5I. GIỚI THIỆU CHUNG 51. Sơ lược về văn hóa Ấn Độ 52. Hồi giáo và quá trình du nhập vào Ấn Độ 6I ...


Triển vọng kinh tế Việt Nam trong khối Asean vào những năm đầu của thế kỷ 21

Triển vọng kinh tế Việt Nam trong khối Asean vào những năm đầu của thế kỷ 21


Khi hàng rào thuế quan hạ xuống thì việc cạnh tranh xuất khẩu sẽ ngày càng trở nên gay gắt. Việt Nam sẽ cần có những chính sách đặc biệt đối với ngoại thương: ngoài các biện pháp hiện nay như miễn thuế, cho vay với lãi suất thấp, Việt Nam cần có một chính sách đặc biệt khuyến khích phát triển khu vự ...


Tiểu luận Những cải cách của Venezuela

Tiểu luận Những cải cách của Venezuela


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1I. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CUỘC CẢI CÁCH 21. Tình hình trong nước 22. Tình hình khu vực 3II. NỘI DUNG CẢI CÁCH 51. Khái quát chung 52. Cải cách chính trị 73. Cải cách xã hội 114. Cải cách kinh tế 12III. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CẢI CÁCH 141. Thành tựu 142. Thách thức 20KẾT LUẬN 23TÀI L ...


Tiểu luận Một số suy nghĩ về tác động của WTO đối với nông nghiêp Việt Nam hiện nay

Tiểu luận Một số suy nghĩ về tác động của WTO đối với nông nghiêp Việt Nam hiện nay


Hiện nay, trong nông thôn Việt Nam đang chuyển sang một giai đoạn mới thực thi chính sách quản lý đất đai với những điểm nổi bật sau: Một là, Tăng cường quản lý hành chính về đất đai như là một ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ quyền sử dụng đất cũng như thị trường đất đai đã hình thành trước đây, cũng n ...


Đề tài Quá trình bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

Đề tài Quá trình bầu cử tổng thống Hoa Kỳ


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 0NỘI DUNG CHÍNH 1I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHẾ ĐỘ BẦU CỬ HOA KỲ 1II. QUÁ TRÌNH BẦU CỬ TỔNG THỐNG HOA KỲ 11. Bầu cử sơ bộ 12. Đại hội Đảng 73. Tổng tuyển cử 84. Một số yếu tố liên quan đến bầu cử ở Hoa Kỳ 19KẾT LUẬN 26TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 0 NỘI DUNG CHÍNH 1 I. GIỚI ...


Đề tài Sự truyền bá và ảnh hưởng của nho giáo tới các nước Đông Bắc á (Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam)

Đề tài Sự truyền bá và ảnh hưởng của nho giáo tới các nước Đông Bắc á (Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam)


MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1I. NHO GIÁO TRUNG HOA - NỀN TẢNG CỦA VÀNH ĐAI VĂN HOÁ ĐÔNG BẮC Á 21. Hệ thống tư tưởng Khổng - Mạnh(2) 42. Hệ thống tư tưởng Hán Nho 53. Hệ thống tư tưởng Tống Nho 6II. SỰ TRUYỀN BÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á (TRIỀU TIÊN, NHẬT BẢN, VIỆT NAM) 71. Nho giáo truyền ...


Đề tài Những khó khăn và thuận lợi của ngành bưu chính viễn thông Việt Nam

Đề tài Những khó khăn và thuận lợi của ngành bưu chính viễn thông Việt Nam


MỤC LỤC  I. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC CỦA NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP 01. Tính tất yếu khách quan phải phát triển BCVT trong qua trình hội nhập 02. Tình hình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BCVT 32.1. Các cam kết về viễn thông của Việt Nam trong diễn đàn hợp tác kinh tế C ...


Nông nghiệp Trung Quốc hậu WTO: một số đánh giá bước đầu

Nông nghiệp Trung Quốc hậu WTO: một số đánh giá bước đầu


Trước khi gia nhập, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nông nghiệp Trung Quốc là ngành có sức cạnh tranh yếu nhất trong nền kinh tế, cho nên sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên, trong những năm đầu, sản xuất nông nghiệp không có biến động lớn, nhập khẩu nông sản không hề tăng cao như nhiều người vẫn ng ...


Tiểu luận Những biến đổi của hôn nhân theo từng giai đoạn

Tiểu luận Những biến đổi của hôn nhân theo từng giai đoạn


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 0I. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA HÔN NHÂN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN 01. Quan niệm về hôn nhân cổ truyền 02. Các tục lệ trong hôn nhân cổ truyền 33. Quan hệ và ứng xử giữa vợ chồng. 134. Một số tục lệ hôn nhân của dân tộc thiểu số. 15II. XU HƯỚNG CỦA HÔN NHÂN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY 19III. ‎ NGHĨA ...


Tiểu luận Nền an ninh, quốc phòng Canada

Tiểu luận Nền an ninh, quốc phòng Canada


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1I. CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN AN NINH, QUỐC PHÒNG CANADA 2II. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG 4III. VAI TRÒ CỦA THỨ TRƯỞNG VÀ CÁC CỐ VẤN VIÊN CAO CẤP CỦA THỨ TRƯỞNG 7IV. CƠ CẤU CỦA LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI 10V. MỘT SỐ CƠ QUAN KHÁC 14KẾT LUẬN 15TÀI LIỆU THAM KHẢO 16MỤC L ...


Nông nghiệp Trung Quốc sau khi nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Nông nghiệp Trung Quốc sau khi nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)


Do nhiều nguyên nhân, sản xuất nông nghiệp trên thế giới đang trở nên khó khăn, giá lương thực thực phẩm leo thang và nguồn cung cấp giảm sút, hậu quả là cạnh tranh trên thị trường quốc tế gia tăng. Xuất khẩu hàng nông sản, nhất là nông sản chế biến của Trung Quốc cũng đang gặp nhiều cản trở. Những ...


Tiểu luận Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong bối cảnh hợp tác Đông Á

Tiểu luận Cơ hội và thách thức của Việt Nam trong bối cảnh hợp tác Đông Á


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1I. CƠ HỘI 21. Về mặt kinh tế 22. Về mặt an ninh – chính trị 43. Về mặt văn hoá - xã hội 5II. THÁCH THỨC 6KẾT LUẬN 8TÀI LIỆU THAM KHẢO 9MỤC LỤC 9 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 I. CƠ HỘI 2 1. Về mặt kinh tế 2 2. Về mặt an ninh – chính trị 4 3. Về mặt văn hoá - xã hội 5 II. THÁCH TH ...


Gia nhập WTO , Cơ hội thách thức - Thảo luận đề xuất chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

Gia nhập WTO , Cơ hội thách thức - Thảo luận đề xuất chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn


Các nhà nghiên cứu thương mại quốc tế, như Laird và Vossenaar (1991), căn cứ vào mức độ tác động trực tiếp của các biện pháp, đã chia các biện pháp phi thuế quan các phân lớp sau đây: (1) Các biện pháp kiểm soát khối lượng hàng nhập khẩu. Có hàng loạt các biện pháp được sử dụng để kiểm soát khối lượ ...


Tiểu luận Trung Quốc khát vọng chuyển mình và phát triển hội nhập

Tiểu luận Trung Quốc khát vọng chuyển mình và phát triển hội nhập


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 0NỘI DUNG 11. Bối cảnh quốc tế 12. Bối cảnh đất nước Trung Hoa 13. Các cao trào làn sóng đấu tranh của nhân dân Trung Hoa 24. Bước đầu thành công 9KẾT LUẬN 12TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 0 NỘI DUNG 1 1. Bối cảnh quốc tế 1 2. Bối cảnh đất nước Trung Hoa 1 3. Các ...


Luận văn Văn hoá Mỹ trong kinh doanh

Luận văn Văn hoá Mỹ trong kinh doanh


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 4KHÁI QUÁT VỀ VĂN HOÁ MỸ 4I. VĂN HÓA 4II. VĂN HÓA MỸ 7CHƯƠNG II 15VĂN HOÁ MỸ TRONG KINH DOANH 15I. VĂN HÓA MỸ TRONG GIAO DỊCH ĐÀM PHÁM 151. Nghi thức xã giao 152. Tính độc lập dân chủ trong đàm phán 163. Chủ nghĩa cá nhân 184. Mạo hiểm và thực dụng 235. Tính cách Mỹ 27II ...


Tiểu luận Mở rộng EU về phía Đông, quan hệ EU-Mỹ và CFSP

Tiểu luận Mở rộng EU về phía Đông, quan hệ EU-Mỹ và CFSP


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA THUỴ ĐIỂN 21. Trung lập - đặc trưng trong chính sách đối ngoại của Thuỵ Điển 22. Những trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Thuỵ Điển 4II. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN EU 71. Các nước thành viên Bắc Âu 72. Các nước Baltic 83. ...


Đề tài Một số hình thức mà con người chào hỏi nhau

Đề tài Một số hình thức mà con người chào hỏi nhau


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 4I. HÌNH THỨC BẮT TAY 5II. HÌNH THỨC HÔN 14III. HÌNH THỨC ÔM 16IV. HÌNH THỨC CÚI CHÀO 18V. HÌNH THỨC CHẮP TAY CÚI CHÀO 19VI. HÌNH THỨC GẬT ĐẦU 22VII. NHỮNG HÌNH THỨC ĐẶC BIỆT KHÁC 22KẾT LUẬN 24TÀI LIỆU THAM KHẢO: 25 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 4 I. HÌNH THỨC BẮT ...