Quan điểm, giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới

I) Cơ sở khoa học và kinh nghiệm cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. 2

1.1 Cơ sở khoa học 2

1.1.1 Cơ sở lý luận 2

1.1.2 Cơ sở thực tiễn 2

2.2 Kinh nghiệm cổ phần hoá các DNNN 14

2.2.1 Cổ phần hoá ở nhóm các nước tư bản phát triển 14

2.2.2 Cổ phần hoá ở nhóm các nước đang phát triển 16

2.2.3 Cổ phần hoá ở nhóm các nước XHCN trước đây thuộc Đông Âu 19

1. 3) Một số điểm rút ra từ kinh nghiệm cổ phần hoá ở các nước trên thế giới 20

1.3.1) Tính phổ biến của quá trình cổ phần hoá 20

1.3.2) Tính đặc thù của quá trình cổ phần hoá 21

1.3.3) Tính chiến lược của qúa trình cổ phần hoá 22

1.3.4) Tính quá trình của việc thực hiện cổ phần hoá:

22

1.3.5) Môi trường pháp lý của việc thực hiện cổ phần hoá.

23

1.3.6) Phí tổn của quá trình thực hiện cổ phần hoá:

24

II) Doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam và thực trạng của nó 25

1.Thực trạng của khu vực kinh tế Nhà nước của nước ta 25

2.Cổ phần hoá, một yêu cầu bức thiết của cải cách doanh nghiệp Nhà nước 27

3.Cổ phần hoá- nhiệm vụ quan trọng và bức bách

28

III)Quan điểm, giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới: 29

1.Quan điểm của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới 29

2. Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới. 33

3.Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới 33

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY