Quá trình hình thành và phát triển công ty Cầu 12

Lời mở đầu 1

PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2

CÔNG TY CẦU 12 2

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CẦU 12 2

1. Quá trình hình thành. 2

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 3

3 .Đặc điểm sản xuất kinh doanh 5

3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý 5

3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 7

3.3.Đặc điểm về quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh 7

PHẦN II: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 9

Ở CÔNG TY CẦU 12 9

I. ĐẶC ĐIỂM VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CẦU 12 VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG. 9

II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CẦU 12. 11

1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13

2.3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 15

2.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung 17

2.3.3.1 Chi phí nhân viên quản lý 17

2.3.3.2 Chi phí dịch vụ mua ngoài 17

2.3.3.3 Chi phí khác bằng tiền: 18

2.3.4 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 18

2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất công trường. 20

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY