Phương hướng và giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách đối với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

A- MỞ ĐẦU 1

B- CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

I/ Vị trí, vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

2. Vị trí, vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 3

II/ Tiềm năng và xu hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ: 7

1. Tiềm năng: 7

2. Xu thế phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 8

III/ Thưc trạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 9

1. Xét về hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất kinh doanh 9

2. Về vốn và tín dụng: 10

3. Về đất đai, công nghệ và thiết bị của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 10

4. Về thị trường: 11

5. Về nguồn nhân lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 12

6. Một số hạn chế khác: 13

IV/ Tồn tại và những nguyên nhân của những tồn tại của cơ chế,

chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: 13

2. Những nguyên nhân của những tồn tại: 15

V- Phương hướng và giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách đối với

phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay: 17

1. Sự cần thiết khách quan của việc đổi mới: 17

2. Phương hướng đổi mới: 19

C- KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY