Phỏng vấn truyền hình - Tin tức truyền hình

MỤC LỤCPHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 1I. ĐỊNH NGHĨA 1II. Phương pháp phỏng vấn truyền hình 11. Nghiên cứu 23. Lắng nghe 24. Đặt mục tiêu cho các câu hỏi mở 25. Không được tranh luận hoặc bình lụân 26. Phải linh hoạt 2III. Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 21. Các loại câu hỏi phỏng vấn truyền hình 22. Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 3IV. Kịch bản phỏng vấn truyền hình 41. Đối với thể loại Chương trình phỏng vấn truyền hình 42. Đối với phương pháp phỏng vấn cung cấp tư liệu cho Tin tức, Phóng sự thời sự hoặc tài liệu truyền hình 43. Đối với tin tức, phóng sự thời sự hoặc hoặc tài liệu truyền hình không cần lời bình 4TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 6I. ĐỊNH NGHĨA 61. Tin tức truyền hình 62. Các loại tin tức truyền hình gồm 6II. Giá trị của tin tức truyền hình 6III. Cấu trúc tin tức truyền hình 7IV. KỊCH BẢN TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 9V. Tin truyền hình có phỏng vấn 10PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH 12I. ĐỊNH NGHĨA 121 . Phóng sự thời sự về sự kiện nóng bỏng 122. Phóng sự chuyên đề về những vấn đề nổi cộm 123. Phóng sự chân dung 13II. Thực hiện phóng sự thời sự ngắn ít lời ngoại hình nâng cao chất lượng chương trình 131. Rút ngắn thời lượng của phóng sự truyền hình 132. Lôi cuốn nhiều đối tượng khán giả xem phóng sự ngắn 13III. Kết cấu phóng sự ngắn truyền hình 15IV. Phương pháp thực hiện phóng sự ngắn truyền hình 181. Xác định đề tài, chủ đề 182. Kịch bản phóng sự ngắn truyền hình 193. Thu thập tài liệu 204. Ghi hình tại hiện trường 22V. Dựng hình, hậu kì truyền hình 23VI. DUYỆT CHƯONG TRÌNH PHÁT SÓNG 28

MỤC LỤC

PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 1

I. ĐỊNH NGHĨA 1

II. Phương pháp phỏng vấn truyền hình 1

1. Nghiên cứu 2

3. Lắng nghe 2

4. Đặt mục tiêu cho các câu hỏi mở 2

5. Không được tranh luận hoặc bình lụân 2

6. Phải linh hoạt 2

III. Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 2

1. Các loại câu hỏi phỏng vấn truyền hình 2

2. Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 3

IV. Kịch bản phỏng vấn truyền hình 4

1. Đối với thể loại Chương trình phỏng vấn truyền hình 4

2. Đối với phương pháp phỏng vấn cung cấp tư liệu cho Tin tức, Phóng sự thời sự hoặc tài liệu truyền hình 4

3. Đối với tin tức, phóng sự thời sự hoặc hoặc tài liệu truyền hình không cần lời bình 4

TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 6

I. ĐỊNH NGHĨA 6

1. Tin tức truyền hình 6

2. Các loại tin tức truyền hình gồm 6

II. Giá trị của tin tức truyền hình 6

III. Cấu trúc tin tức truyền hình 7

IV. KỊCH BẢN TIN TỨC TRUYỀN HÌNH 9

V. Tin truyền hình có phỏng vấn 10

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH 12

I. ĐỊNH NGHĨA 12

1 . Phóng sự thời sự về sự kiện nóng bỏng 12

2. Phóng sự chuyên đề về những vấn đề nổi cộm 12

3. Phóng sự chân dung 13

II. Thực hiện phóng sự thời sự ngắn ít lời ngoại hình nâng cao chất lượng chương trình 13

1. Rút ngắn thời lượng của phóng sự truyền hình 13

2. Lôi cuốn nhiều đối tượng khán giả xem phóng sự ngắn 13

III. Kết cấu phóng sự ngắn truyền hình 15

IV. Phương pháp thực hiện phóng sự ngắn truyền hình 18

1. Xác định đề tài, chủ đề 18

2. Kịch bản phóng sự ngắn truyền hình 19

3. Thu thập tài liệu 20

4. Ghi hình tại hiện trường 22

V. Dựng hình, hậu kì truyền hình 23

VI. DUYỆT CHƯONG TRÌNH PHÁT SÓNG 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY