Phong cách làm việc FPT những giá trị bền vững

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ (FPT) 1

1. Giới thiệu chung về Công ty 1

2.Gương mặt FPT điển hình 2

Phần II: NỘI DUNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP FPT 4

1.Khái niệm văn hoá doanh nghiệp 4

2.Tác động của văn hoá doanh nghiệp đối với sự phát triển của doanh nghiệp 4

3 Tầm nhìn của các doanh nghiệp 5

PHONG CÁCH LÀM VIỆC FPT-NHỮNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG 5

I. CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHONG CÁCH FPT. 5

II. VĂN HOÁ CÔNG TY: CỐT LÕI CỦA SỰ PHÁT TRIỂN. 7

III. GIỚI THIỆU VỀ VĂN HOÁ FPT 7

IV CON NGƯỜI FPT. 8

KẾT LUẬN 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY