Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học thông qua vận dụng mô hình nghiên cứu bài học

Kết quả từ bảng 3.7 và 3.8 trên ta thấy:

Từ giá trị TB cho thấy khi TN theo mô hình NCBH trong học phần TTSP2, lớp SV dạy TN có điểm quan sát cao hơn nhiều khi so với lớp SV ĐC dạy theo phương pháp truyền thống (điểm TB lớp TN (NL lập kế hoạch bài học là 3,25 và NL thực hiện kế hoạch bài học là 3,26), điểm TB lớp ĐC (NL lập kế hoạch bài học là 2,58 và NL thực hiện kế hoạch bài học là 2,42)). Điều đó chứng tỏ rằng áp dụng mô hình NCBH đã có tác dụng tốt đối với việc hình thành, củng cố và phát triển các NL lập và thực hiện kế hoạch bài học cho SV thông qua học phần TTSP2.

Xác định mức độ ảnh hưởng (ES): ES = 0,67 (NL lập kế hoạch bài học) và ES = 0,81 (NL thực hiện kế hoạch bài học). Từ giá trị ES, tra bảng Cohen cho thấy việc sử dụng mô hình NCBH đã tác động từ khá lớn đến việc phát triển NL lập và thực hiện kế hoạch bài học cho SV thông qua học phần TTSP2. Giá trị p giữa lớp TN và ĐC luôn< 0,05 cho thấy sự chênh lệch rõ rệt của điểm TB các NL lập và thực hiện kế hoạch bài học cho SV sau khi tác động của các nhóm lớp TN và ĐC thông qua học phần TTSP2 không có khả năng xảy ra ngẫu nhiên. Chứng tỏ tác động của nghiên cứu đã tạo ra mức có ảnh hưởng khá lớn đối với các lớp TN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY