Phát triển kinh tế - Xã hội và ảnh hưởng đến môi trường quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ.6

1.1. Phát triển.6

1.2. Phát triển kinh tế - xã hội .6

1.3. Các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội .6

1.3.1. Khái niệm.6

1.3.2. Phân loại .7

1.4. Môi trường.9

1.4.1. Khái niệm.9

1.4.3. Ô nhiễm môi trường.10

1.4.3.1. Khái niệm.10

1.4.3.2. Phân loại.10

1.5. Mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường.11

1.6. Môi trường nước mặt.12

1.6.1. Thành phần của môi trừơng nước.12

1.6.1.1. Thành phần sinh học .12

1.6.1.2. Thành phần hoá học chủ yếu .13

1.6.2.2. Nguyên nhân .15

1.7. Môi trường nước ngầm.18

1.7.1. Khái niệm.18

1.7.2. Phân loại .18

1.7.3. Quan hệ giữa nước mặt và nước ngầm:.18

1.7.4. Chế độ nước:.19

1.7.5. Các tác nhân gây ô nhiễm.20

1.7.6. Các nguyên nhân chính làm ô nhiễm.20

1.7.7. Các tác động ảnh hưởng đến nước ngầm.21

1.8. Môi trường không khí .23

1.8.1. Thành phần của khí quyển.23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY